خلیفة السلطان

English فارسی 4384 نمایش |

سلطان العلماء آملی مازندرانی معروف به خلیفة السلطان، شاگرد شیخ بهائی و میرداماد بوده است. شاه عباس دخترش را به او داد و مدتی وزارت شاه صفی و شاه عباس ثانی را داشته است. وی مردی است محقق، حواشی او بر معالم و شرح لمعه نمونه یک کار تحقیقی است. بدون حشو و زواید چیز می نوشته است، بر حاشیه خفری بر شرح تجرید قوشجی نیز، حاشیه نوشته است. وی در سال 1064 در سن 64 سالگی درگذشته است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 513

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها