ملاآقای قزوینی

English فارسی 5444 نمایش |

ملا آقای قزوینی از افاضل شاگردان ملاعلی نوری است. (الکرام البرره/ علامه آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی صفحه 151) پس از مراجعت از اصفهان به قزوین، حوزه گرمی دائر کرده و فضلا به حوزه اش می شتافته اند.
مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی در گزارش زندگانی خود نوشته که مدتی برای کسب فیض از محضر این مرد بزرگ به قزوین رفته است. وی از کسانی است که نزد ملااسماعیل اصفهانی که شاگرد بزرگ ملاعلی نوری است نیز تحصیل کرده است (مقدمه آقای آشتیانی بر شرح مشاعر لاهیجی ص 45) لهذا به اعتباری می توان او را از طبقه سی ام و هم طبقه حاجی سبزواری شمرد وی در سال 1282 درگذشته است. (مقدمه آقای آشتیانی بر انوار جلیه صفحه پنج)

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 524

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها