حضرت حجی علیه السلام

فارسی 5069 نمایش |

یکی از پیامبران مدفون در ایران حضرت «حجی» (ع) است که در همدان مدفون می باشد، وی در دوران سلطنت «داریوش» بزرگ در سال 520 قبل از میلاد مسیح می زیسته است. در تورات نام آن حضرت «حکی»، با تشدید «کاف» مذکور است که معنای آن مسرور است. در کتاب المقدس کتابی به عنوان کتاب «حجی» موجود است که مشتمل به دو فصل و چندین بخش است. در این کتاب از آن حضرت به عنوان تجدید کننده بیت المقدس و خانه خدا نام می برد، زیرا این خانه به دست لشکریان «بخت النصر» تخریب و همه اموال و اشیاء قیمتی و جواهرات آن که حضرت سلیمان (ع) همه آنها را با زحمت فراوان تهیه نموده بود به غارت بردند و به بابل حمل نمودند.
یهودیان برای تجدید بنای «بیت المقدس» رغبتی از خودشان نشان نمی دادند. هفتاد سال خانه خدا به حال ویرانی و خرابی افتاده بود. بنا به نوشته تورات خداوند به حضرت «حجی» امر فرمودند تا بنی اسرائیل را ترغیب و تشویق نمایند تا خانه خدا را آباد نمایند و به آن بگوید که خدا فرموده ای بنی اسرائیل آیا خانه من خراب بماند و شما به خانه های آباد خود بروید. اگر خانه آباد نشود خداوند باران رحمت را بر شما نازل نمی کند و زمین و محصولش را از شما دریغ می کند. زمین و آسمان را به هیجان می آورد و تخت های پادشاهان را منهدم می کند و سوارانش را سرنگون می نماید و هرکس با شمشیر برادرش کشته خواهد شد. و اگر به دستور خدا عمل کنید و خانه را آباد نمایید برکات خدا شامل حالتان خواهد شد.
حضرت «حجی» بنی اسرائیل را ترغیب و تهدید نمود و پس از آن با کمک حضرت زکریا و اهالی «بیت المقدس» را که از آن به «هیکل» تعبیر شده مجددا بازسازی و عمران نمودند. بخش هایی از تورات را که ذیلا می آوریم مربوط به این موضوع است. خدا می فرماید: به کوه برآمده چوب ها را بیاورید و خانه را بنا نمایید. و در آخر فصل دوم تورات خطاب به «حجی» آمده: بگو که من آسمان ها و زمین را به هیجان خواهم آورد و کرسی ممالک را منهدم خواهم کرد و قوت ممالک و طوائف را نابود خواهم ساخت.
در این باره در لغتنامه دهخدا آمده است «حجی» ابنای وطن خود را به تعمیر «هیکل» ترغیب نمود. اما یهودان در بنای هیکل بی میل شده بودند، هفتاد سال عذر خواهی و تعلل می کردند، اما ملامت «حجی» آنها را متنبه کرد ولی به زودی دوباره خسته خاطر و مایوس شدند و باز حضرت «حجی» ایشان را تقویت فرمود و گفت: حال که به بنا کردن شروع نموده اند برکات خدا شامل حالشان خواهد شد. بازسازی بنا 22 سال به طول انجامید.
حضرت «حجی» در همدان مدفون است. وی قبل از حضرت زکریا و بعد از حضرت مردخای در سال 520 قبل از میلاد مسیح برابر با سال دوم سلطنت داریوش نبوت می کرد. بر لوح یادبودی که بر سر در آرامگاه آن حضرت در همدان قرار دارد روایتی دیگر از زمان و زندگی وی ذکر شده است. بنابراین لوحه حضرت «حجی» 657 سال قبل از میلاد مسیح به پیامبری مبعوث شده است.
در تاریخ است که این پیامبر و نیز حضرت «مردخای» در زمان پادشاهی «بخت النصر» به دست لشکریان وی اسیر شدند و بعد از مدتی حضرت «حجی» را به همدان فرستادند و آن حضرت در همدان در گذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

منـابـع

مریم پاشایی- مقاله پیامبران مدفون در ایران

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها