ثواب تلاوت سوره های قرآن از نظر احادیث

فارسی 3925 نمایش |

ثواب تلاوت سوره عنکبوت و روم
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیلة ثلاثة و عشرین فهو و الله یا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثنی فیه أبدا و لا أخاف أن یکتب الله علی فی یمینی إثما و إن لهاتین السورتین من الله مکانا؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) مى فرمود: کسى که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان تلاوت کند، به خدا سوگند اى ابا محمد که او اهل بهشت است و هرگز از این حکم کسى را استثنا نمى کنم، و بیمى از آن ندارم که خداوند به خاطر این سوگند، گناهى در نامه اعمال من ثبت کند! و بدرستى که قدر و منزلت این دو سوره در نزد خداوند، والاست».

ثواب تلاوت سوره لقمان
«عن عمرو بن جبیر العرزمی عن أبیه عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة لقمان فی کل لیلة وکل الله به فی لیلته ملائکة یحفظونه من إبلیس و جنوده حتى یصبح فإذا قرأها بالنهار لم یزالوا یحفظونه من إبلیس و جنوده حتى یمسی؛ عمروبن جبیر عرزمى روایت کرده است که پدر او از امام محمدباقر (ع) شنیده است که فرمود: کسى که سوره لقمان را در هر شب تلاوت کند، خداوند در آن شب فرشتگانى بر او مى گمارد که او را تا به صبح از شر ابلیس و دستیارانش محافظت کنند، و اگر این سوره را در روز تلاوت نماید، همان فرشتگان او را تا شامگاهان از شر شیطان و دستیارانش بدور نگاه دارند».

ثواب تلاوت سوره سجده
«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة السجدة فی کل لیلة جمعة أعطاه الله کتابه بیمینه* و لم یحاسبه بما کان منه و کان من رفقاء محمد و أهل بیته ص؛ حسین بن ابى العلاء نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که هفته اى یک بار سوره سجده را تلاوت کند، خداوند نامه اعمال او را در دست راستش مى دهد، و او را مورد محاسبه قرار نمى دهد، و از همراهان و همنشینان رسول خدا و خاندانش که درود خدا بر آنها باد، خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره احزاب
«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من کان کثیر القراءة لسورة الأحزاب کان یوم القیامة فی جوار محمد ص و أزواجه ثم قال سورة الأحزاب فیها فضائح الرجال و النساء من قریش و غیرهم یا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قریش من العرب و کانت أطول من سورة البقرة و لکن نقصوها و حرفوها؛ عبدالله بن سنان نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره احزاب را بسیار تلاوت کند، روز قیامت در جوار رسول خدا (ص) و همسرانش خواهد بود، سپس فرمود: سوره احزاب، رسوائیهاى زنان و مردان قریش را بازگو مى کند. اى پسر سنان! براستى که سوره احزاب، زنان قریش را -که از نژاد عرب بودند- رسوا کرد، و این سوره از سوره بقره طولانى تر بود ولى از آن کاستند و آن را تحریف کردند».

ثواب تلاوت سوره سبأ و سوره فاطر
«عن ابن أبی أذینة عن أبی عبد الله ع قال الحمدین [للحمدین جمیعا حمد سبإ و حمد فاطر من قرأهما فی لیلة لم یزل فی لیلته فی حفظ الله و کلاءته فمن قرأهما فی نهاره لم یصبه فی نهاره مکروه و أعطی من خیر الدنیا و خیر الآخرة ما لم یخطر على قلبه و لم یبلغ مناه؛ ابن اذینه نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس دو سوره سبأ و فاطر را که با کلمه حمد آغاز مى شوند، به هنگام شب تلاوت کند تمام آن شب را در پناه و امان خداوندى بسر خواهد برد، و چنانچه این دو سوره را در روز بخواند، در آن روز به هیچ چیز ناگوار و ناپسندى گرفتار نخواهد شد، و آنقدر از خیر دنیا و آخرت به او عنایت مى شود که هرگز بر دلش خطور نکرده، و (حتى) تصور آن را (هم) نمى کرده است».

ثواب تلاوت سوره یس
1- «عن أبی نصر عن أبی عبد الله ع قال إن لکل شی ء قلبا و إن قلب القرآن یس و من قرأها قبل أن ینام أو فی نهاره قبل أن یمشی کان فی نهاره من المحفوظین و المرزوقین حتى یمسی و من قرأها فی لیله قبل أن ینام وکل الله به ألف ملک یحفظونه من شر کل شیطان رجیم و من کل آفة و إن مات فی یومه أدخله الله الجنة و حضر غسله ثلاثون ألف ملک کلهم یستغفرون له و یشیعونه إلى قبره بالاستغفار له فإذا دخل فی لحده کانوا فی جوف قبره یعبدون الله و ثواب عبادتهم له و فسح له فی قبره مد بصره و أومن من ضغطة القبر و لم یزل له فی قبره نور ساطع إلى عنان السماء إلى أن یخرجه الله من قبره فإذا أخرجه لم تزل ملائکة الله یشیعونه و یحدثونه و یضحکون فی وجهه و یبشرونه بکل خیر حتى یجوزونه على الصراط و المیزان و یوقفونه من الله موقفا لا یکون عند الله خلقا أقرب منه إلا ملائکة الله المقربون و أنبیاؤه المرسلون و هو مع النبیین واقف بین یدی الله لا یحزن مع من یحزن و لا یهم مع من یهم و لا یجزع مع من یجزع- ثم یقول له الرب تبارک و تعالى اشفع عبدی أشفعک فی جمیع ما تشفع و سلنی أعطک عبدی جمیع ما تسأل فیسأل فیعطى و یشفع و لا یحاسب فیمن یحاسب و لا یوقف مع من یوقف و لا یذل مع من یذل و لا یکتب بخطیئة و لا بشی ء من سوء عمله و یعطى کتابا منشورا حتى یهبط من عند الله فیقول الناس بأجمعهم سبحان الله ما کان لهذا العبد من خطیئة واحدة و یکون من رفقاء محمد ص؛ ابونصر نقل کرده است که امام صادق (ع) مى فرمود: هر چیزى قلبى دارد، و قلب قرآن سوره یاسین است، هر کس آن را پیش از خواب و یا در روز پیش از فرا رسیدن شب تلاوت کند، در آن روز از گروهى که در پناه خداوند و روزى آنان مقرر شده است خواهد بود، و اگر کسى شب هنگام پیش از آنکه بخوابد تلاوت کند، خداوند (براى مراقبت از او) هزار فرشته مى گمارد تا او را از شر هر شیطان رانده شده و از هر آسیبى مصون بدارند، و اگر در همان روز بمیرد، خداوند او را به پاداش این عمل (تلاوت سوره یاسین) وارد بهشت مى کند، و به هنگام غسل، سى هزار فرشته (بر جنازه او) حاضر مى شوند و همه براى او طلب آمرزش مى کنند، و با حال استغفار او را تا قبر بدرقه مى کنند، و هنگامى که به خاک سپرده شد، آن فرشتگان در درون قبر او خدا را عبادت مى کنند و ثواب آن را به او مى دهند، و (خانه تنگ) قبر او تا آنجا که چشم او کار مى کند گشاده مى گردد، و از فشار قبر ایمن مى شود، و همواره تا به حشر نورى از گور او تا آسمان مى تابد. و به هنگامى که خدا او را از قبر برانگیزد، فرشتگان با اویند و او را بدرقه مى کنند و به رویش لبخند مى زنند و او را به خیر و نیکى بشارت مى دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و او را در جایگاهى قرار دهند که هیچ مخلوقى (جز کروبیان و پیامبران الهى) آن مقام و منزلت را نشاید، و او با پیامبران الهى در پیشگاه خداوند مى ایستد، و با غمگساران غم نمى خورد، و با اندوهگینان به اندوه نمى نشیند، و با زارى زارى کنندگان زارى نمى کند. آنگاه پروردگار تبارک و تعالى به او مى گوید: اى بنده من! شفاعت کن، که من شفاعت تو را درباره هر کس که خواهى مى پذیرم، و اى بنده من! از من بخواه، که هر چه خواهى تو را خواهم داد، پس حاجت خود را از خدا مى طلبد و حاجتش برآورده مى شود، و شفاعت مى کند و شفاعت او پذیرفته مى شود، و مانند دیگران به حساب او نمى رسند، و مانند دیگران او را توقیف و بازداشت نمى کنند، و چون خوارشدگان زبون و خوار نمى گردد، و مکافات گناهان و اعمال ناپسندى که انجام داده است دامنگیر او نمى شود، و نامه سر گشاده اى به او داده مى شود تا از درگاه خدا فرود آید، و همه مردم (با دیدن او) تمام مردم از روى تعجب (به هم) مى گویند: خدا پاک و منزه است! این بنده حتى یک گناه هم ندارد، و از همدمان و همراهان محمد (ص) (رسول خدا) خواهد بود».
2- «عن جابر الجعفی عن أبی جعفر ع قال من قرأ یس فی عمره مرة واحدة کتب الله له بکل خلق فی الدنیا و بکل خلق فی الآخرة و فی السماء و بکل واحد ألفی ألف حسنة و محا عنه مثل ذلک و لم یصبه فقر و لا غرم و لا هدم و لا نصب و لا جنون و لا جذام و لا وسواس و لا داء یضره- و خفف الله عنه سکرات الموت و أهواله و ولی قبض روحه و کان ممن یضمن الله له السعة فی معیشته و الفرج عند لقائه و الرضا بالثواب فی آخرته و قال الله تعالى لملائکته أجمعین من فی السماوات و من فی الأرض قد رضیت عن فلان فاستغفروا له؛ جابر جعفى از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کسى که در عمر خود یک بار سوره یاسین را بخواند، خداوند به شماره هر آفریده اى در دنیا و در آخرت و آنچه در آسمان است دو میلیون حسنه نوشته و به همین اندازه از گناهانش پاک مى کند، و دچار تنگدستى و بدهکارى و خانه خرابى و رنج و دیوانگى نشود و جذام و وسواس و (سایر) بیماریهاى زیان آور مبتلا نمى گردد، و خداوند دشوارى مرگ را بر وى آسان مى کند، و خود کار قبض روحش را به عهده مى گیرد، و در زمره کسانى خواهد بود که خداوند متعال گشایش روزى و شادمانى او به هنگام مرگ و اسباب خشنودى به پاداشهاى اخروى او را تضمین کرده است، و آنگاه خداوند متعال به تمام فرشتگان خود در آسمانها و زمین خطاب مى کند که: من از این بنده خود راضى شدم، شما هم براى او طلب آمرزش کنید».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 109-112

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی‏ها و کیفر گناهان- صفحه 285-292

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد