یزید بن حارث

فارسی 6542 نمایش |

از اصحاب رسول خدا (ص) در گروه انصار و شهید جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری.
پدرش: حارث بن قیس... حارث بن خزرج
مادرش: فسحم، از خاندان بلقین، از قبیله «قضاعه» بود. یزید را گاهی «یزید بن فسحم» می گفتند.
پیغمبر (ص) بین او و «عمیر بن عبد عمرو خزاعی» یا «ذوالشهادتین»، پیمان برادری بست. و هر دو در جنگ بدر به شهادت رسیدند.
قاتل یزید بن حارث، «نوفل بن معاویه دیلی»، یکی از مشرکین بود!
این واقعه در روز هفدهم رمضان سال دوم هجرت (هجده ماه بعد از هجرت) رخ داد.

منـابـع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 449 و جلد 2 صفحه 15

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها