مقایسه قانون طلاق در دین اسلام و مسیحیت

فارسی 4150 نمایش |

در دنیای مسیحیت این نظریه حاکم است که ازدواج یک پیمان مقدس است، وحدت دلها و روحهاست و باید برای همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشری‏ باید حذف شود، زن و شوهری که با یکدیگر ازدواج می کنند، باید بدانند که‏ جز مرگ چیزی آنها را از یکدیگر جدا نمی کند. این فرضیه همان است که کلیسای کاتولیک قرنهاست طرفدار آن است و به هیچ‏ قیمتی حاضر نیست از آن دست بردارد. البته طرفداران این فرضیه در جهان رو به کاهشند، امروز جز در ایتالیا و در اسپانیای کاتولیک به این قانون عمل نمی شود. مکرر در روزنامه ‏ها می خوانیم‏ که فریاد زن و مرد ایتالیائی از این قانون بلند است و کوششها می شود که‏ قانون طلاق به رسمیت شناخته شود و بیش از این ازدواجهای ناموفق به وضع‏ ملالت بار خود ادامه ندهند. کلیسا در نظر خود پافشاری می کند و به تقدس ازدواج و لزوم استحکام هر چه بیشتر آن استدلال می کند. تقدس ازدواج و لزوم استحکام و خلل ناپذیر بودن آن مورد قبول است. اما به شرطی که عملا این پیوند میان زوجین محفوظ باقی مانده باشد. مواردی‏ پیش می ‏آید که سازش میان زن و شوهر امکان پذیر نیست، در اینگونه موارد نمی توان به زور قانون آنها را به هم چسباند و نام آن را پیوند زناشوئی‏ گذاشت، شکست نظریه کلیسا قطعی است، بعید نیست کلیسا اجبارا در عقیده خود تجدید نظر کند، در اسلام ازدواج مقدس و کانون خانوادگی محترم و طلاق امر منفور و مبغوضی است، اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواجهای‏ ناموفق ببندد.
راه خروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد و هم برای زن، اما راهی که برای خروج مرد از این بن بست تعیین می‏ شود با راهی که برای خروج زن تعیین می شود دوتاست و از جمله مواردی که زن و مرد حقوق نامشابهی دارند طلاق است. این نظریه همان است که اسلام ابداع کرده و کشورهای اسلامی به طور ناقص (نه به طور کامل) از آن پیروی می‏ کنند. بسیار اتفاق می افتد که اختلافات زناشوئی به علل خاصی به جائی می کشد که‏ امید رفع آنها از میان می رود، تمام اقدامات برای اصلاح بی نتیجه می ماند، تنفر شدید میان زن و شوهر حکمفرما می شود و آن دو عملا یکدیگر را ترک‏ می کنند و جدا از هم به سر می برند. در هم چنین وضعی هر عاقلی می فهمد راه منحصر به فرد این است که این پیوند که عملا بریده شده قانونا نیز بریده شود و هر کدام‏ از اینها همسر دیگری برای خود اختیارکند امابعضی از مردان برای اینکه‏ طرف را زجر بدهند و او را در همه عمر از برخورداری از زندگی زناشوئی‏ محروم کنند از طلاق خودداری می کنند و زن بدبخت را در حال بلاتکلیفی (و به‏ تعبیر قرآن: کالمعلقه) نگه می دارند. چون اینگونه افراد که قطعا از اسلام و مسلمانی جز نامی ندارند به نام اسلام‏ و به اتکاء قوانین اسلامی این کارها را می کنند، این شبهه برای بعضی که با عمق و روح تعلیمات اسلامی آشنا نیستند پیدا شده که آیا اسلام خواسته است‏ کار طلاق به همین نحو باشد!؟
اینها با لحن اعتراض می گویند آیا واقعا اسلام به مردان اجازه داده که‏ گاهی به وسیله طلاق دادن و گاهی به وسیله طلاق ندادن هر نوع زجری که دلشان‏ می خواهد به زن بدهند و خیالشان هم راحت باشد که از حق مشروع و قانونی‏ خود استفاده کرده و می کنند. می گویند مگر این کار ظلم نیست؟ اگر این کار ظلم نیست؟ پس ظلم چیست؟ مگر شما نمی گوئید اسلام با ظلم به هر شکل و به هر صورت‏ مخالف است و قوانین اسلامی بر اساس عدل و حق تنظیم شده است؟ اگر این‏ کار ظلم است و قوانین اسلامی نیز بر اساس حق و عدالت تنظیم شده است‏ پس بگوئید ببینیم اسلام برای جلوگیری از اینگونه ظلمها چه تدبیری‏ اندیشیده است؟
در ظلم بودن اینگونه کارها بحثی نیست و بعدا خواهیم گفت اسلام برای‏ این جریانها تدابیری اندیشیده و به حال خود نگذاشته است، اما یک مطلب‏ دیگر هست که نمی توان و از آن غافل بود و آن این است که راه جلوگیری از این‏ ظلم و ستمها چیست؟ آیا آن چیزی که سبب شده اینگونه ظلمها صورت بگیرد تنها قانون طلاق است و تنها با تغییر دادن قانون می توان جلوی آن را گرفت؟ یا ریشه این ظلمها را در جای دیگر باید جست و جو کرد و تغییر قانون نیز نمی تواند جلوی آنها را بگیرد؟ فرقی که میان نظر اسلام و برخی نظریات دیگر در حل مشکلات اجتماعی هست‏ این است که بعضی تصور می کنند همه مشکلات را با وضع و تغییر قانون می ‏توان‏ حل کرد.
اسلام به این نکته توجه دارد که قانون فقط در دایره روابط خشک و قراردادی افراد بشر می تواند مؤثر باشد. اما آنجا که پای روابط عاطفی و قلبی در میان است تنها از قانون کار ساخته نیست، از علل و عوامل دیگر و از تدبیر دیگر نیز باید استفاده کرد. اسلام در این مسائل در حدودی که قانون می توانسته‏ مؤثر باشد از قانون استفاده کرده است و از این جهت کوتاهی نکرده است. اسلام با طلاق سخت مخالف است، اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت‏ نگیرد، اسلام طلاق را به عنوان یک چاره جوئی در مواردی که چاره منحصر به‏ جدائی است تجویز کرده است. اسلام مردانی را که مرتب زن می گیرند و طلاق‏ می دهند و به اصطلاح "مطلاق" می باشند دشمن خدا می داند. امام صادق فرمود هیچ چیز حلالی مانند طلاق مبغوض و منفور پیشگاه الهی‏ نیست. خداوند مردمان بسیار طلاق دهنده را دشمن می دارد. اختصاص به روایات شیعه ندارد. اهل تسنن نیز نظیر اینها را روایت‏ کرده ‏اند. در سنن ابوداود از پیغمبر اکرم نقل می کند «ما احل الله‏ شیئا ابغض الیه من الطلاق؛ خداوند چیزی را حلال نکرده که در عین‏ حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.»

طبیعت صلح خانوادگی با سایر صلحها جدا است
به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد. اما صلح و سازشی که در زندگی زناشوئی باید حکمفرما باشد با صلح و سازشی که میان دو همکار، دو شریک، دو همسایه، دو دولت مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد. صلح و سازش در زندگی زناشوئی نظیر صلح و سازشی است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوی است با گذشت و فداکاری و علاقمندی به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگی، و سعادت او را سعادت‏ خود دانستن و بدبختی او را بدبختی خود دانستن. بر خلاف صلح و سازش میان‏ دو همکار یا دو شریک یا دو همسایه یا دو دولت مجاور. در صلح خانوادگی عدم تجاوز به حقوق یکدیگر کافی نیست، از صلح مسلح کاری ساخته نیست.
چیزی بالاتر و اساسی ‏تر ضرورت دارد، اتحاد و یگانگی و آمیخته شدن روحها باید تحقق‏ پذیرد، همچنانکه در صلح و سازش میان پدران و فرزندان نیز چیزی بالاتر از عدم تعرض ضروری است. متأسفانه مغرب زمین به علل تاریخی و احیانا منطقه ‏ای، با عواطف (حتی در محیط خانوادگی) بیگانه است، صلح‏ خانوادگی از نظر غربی با صلح سیاسی یا اجتماعی تفاوتی ندارد. غربی‏ همانطوری که با تمرکز نیرو در مرز دو کشور صلح برقرار می‏ کند، می‏ خواهد با تمرکز قوه دادگستری در مرز حیات زن و مرد صلح برقرار کند، غافل از اینکه اساس زندگی خانوادگی برچیده شدن مرز است، وحدت است، بیگانه‏ شمردن هر نیروی دیگر است. غرب پرستان به جای اینکه مغرب زمین را به اشتباهاتش در مسائل خانوادگی‏ واقف کنند و به افتخارات خود بنازند، چنان در همرنگ شدن با آنها سر از پا نمی شناسند که خودشان را هم فراموش کرده‏ اند.

استقبال اسلام، از هر عامل انصراف از طلاق
اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می‏ کند، اسلام‏ عمدا برای طلاق شرائط و مقرراتی قرار داده که طبعا موجب تأخیر افتادن طلاق‏ و غالبا موجب انصراف از طلاق می ‏گردد. اسلام علاوه بر اینکه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوششهای خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل‏ صحیح نمی داند، یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد به واسطه خاصیت عدالت و تقوی خود منتهای سعی و کوشش را برای‏ ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد به کار می برند. به هر حال یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق می گردد لزوم حضور عدلین است، اگر به صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است، زیرا نمی خواسته است عملا موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند. ولی برای طلاق با اینکه‏ پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است.
همچنین اسلام در مورد ازدواج، عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است، اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینکه عادت ماهانه زن چون مانع آمیزش زناشوئی زن و مرد است با ازدواج مربوط می شود نه با طلاق که فصل جدائی است و زن و مرد از آن به بعد با هم کاری ندارند. قاعدتا می بایست اسلام اجراء صیغه ازدواج را در حال‏ عادت ماهانه زن جایز نشمارد. زیرا ممکن است زن و مردی که تازه به هم‏ می رسند رعایت لزوم پرهیز در وقت عادت را نکنند، بر خلاف طلاق که فصل‏ جدائی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد.
ولی اسلام از آنجا که‏ طرفدار "وصل" و مخالف "فصل" است، زمان عادت را مانع صحت طلاق‏ قرار داده، ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه "تربص" انتظار لازم است تا اجازه صیغه طلاق داده شود. بدیهی است این همه عائق و مانع ایجاد کردن به منظور این است که در این مدت ناراحتی ها و عصبانیت هایی که موجب تصمیم به طلاق شده است‏ از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند. به علاوه، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام "عده" برای مرد مهلت قرار داده که می ‏تواند در آن‏ مدت رجوع کند. اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به‏ عهده مرد گذاشته است یک مانع عملی برای مرد تراشیده است.
مردی که‏ بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد، باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو مهر قرار دهد، و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعدا از او متولد می ‏شود برود. این امور به علاوه مسؤولیت سرپرستی کودکان بی مادر، دورنمای وحشتناکی‏ از طلاق برای مرد می ‏سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می‏ گیرد.
گذشته از همه اینها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون‏ خانوادگی در میان باشد لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد. به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین‏ می‏ شوند. داوران منتهای کوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل می ‏آورند و اختلافات‏ آنها را حل می کنند و احیانا با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدائی‏ میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یکدیگر جدا می کنند. البته‏ اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند.
این نص قرآن کریم است که در آیه 35 از سوره‏ النساء می فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، ان‏ یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا؛ اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدائی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می کند، خداوند دانا و مطلع است.» غرض این است که هر اقدامی که سبب تأخیر اقدام زوج در تصمیم به طلاق بشود، از نظر اسلام عمل صحیح و مطلوبی است. همه تصمیم هائی که‏ به طلاق گرفته می شود نشانه مرگ واقعی ازدواج نیست، به عبارت دیگر همه‏ تصمیم‏هائی که درباره طلاق گرفته می شود دلیل خاموش شدن کامل شعله محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبیعی خود و عدم قابلیت مرد برای نگهداری از زن نیست. غالب تصمیمها در اثر یک عصبانیت و یا غفلت و اشتباه پیدا می شود.
جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات‏ ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود به جاست و مورد استقبال اسلام است. محاکم به عنوان نمایندگی از اجتماع، می توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش‏ میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است منع کنند، محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می ‏آورند و فقط هنگامی که بر محکمه‏ ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش‏ صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می رساند. بنابراین اسلام از هر وسیله ‏ای که مانع طلاقهای ناجوانمردانه بشود استقبال می کند و خود با تدابیر خاصی سعی کرده که اینگونه طلاقها صورت نگیرد، اسلام فقط با استعمال زور و استفاده از قوه قهریه برای برقراری روابط خانوادگی مخالف است. خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد. اما وقتی که این‏ موجود زنده مرد، اسلام با نظر تأسف به آن می نگرد و اجازه دفن آن را صادر می کند ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیائی کند و با جسد مومیائی شده او خود را سرگرم‏ نماید.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 352-296

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد