رصدخانه های اسلامی و اسامی تعدادی از منجمان مسلمان

فارسی 5914 نمایش |

مورخان غربی، اذعان می دارند: قبل از رصدخانه هایی که به دست مسلمانان ساخته شد، فقط یک رصدخانه در جهان وجود داشت که آن هم در اسکندریه ساخته شده بود. از این رصدخانه کار مهمی بر نمی آمد، ولی مسلمان در کمتر از چند قرن، رصدخانه هایی مجهزتر ساختند که مهمترین آن ها عبارت بودند از:
1- رصدخانه خورشیدی، که در سال 214 هجری قمری به فرمان مأمون عباسی در عراق ساخته شد.
2- رصدخانه اصفهان، که در سال 282 هجری به وسیله ابوحنیفه دینوری ساخته شده بود.
3- رصدخانه خوارزم که توسط ابوریحان بیرونی در خوارزم ساخته شد.
4- رصدخانه بغداد که زیر نظر ثابت بن قره ساخته شد.
5- رصدخانه ای که توسط ابن سینا ساخته شد.
6- رصدخانه رقه و انطاکیه که البتانی از سال 264 هجری قمری تا 306 در آن کار می کرد.
7- رصدخانه پسران بنی موسی در بغداد.
8- رصدخانه شرف الدوله که صاغافی و کوهی در آن مشغول کار بوده اند.
9- رصدخانه طلیطله که ابواسحاق در آن مشغول به کار بوده است.
10- رصدخانه بوزجان، که به نام ابوالوفاء بوزجانی معروف است.
11- رصدخانه ابن اعلم در بغداد که ساخت آن در سال 351 هـ.ق اتمام پذیرفت.
12- رصدخانه مصری که ابن یونس، زیج خود را در آن تهیه کرد.
13- رصدخانه مأمونی (519هـ.ق.)
14- رصدخانه مراغه که در سال 658هـ.ق، به دستور خواجه نصیرالدین طوسی احداث شد.
15- و رصدخانه هایی دیگر، مثل رصدخانه کشمیر، فیروزکوهی، سمرقند و ...

اسامی تعدادی از منجمان در تمدن اسلامی
1- ابوالحسن اهوازی
2- ابوالوفاء بوزجانی
3- فرغانی
4- فضل بن نوبخت
5- علی طبری
6- خالدبن عبدالله بن عبدالملک مروزی
7- یحیی بن ابی منصور
8- سند بن علی
9- علی بن عیسی اسطرلابی
10- حبش الحاسب
11- محمدبن الحسین بهاء الدین عاملی
12- ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی
13- ابوبکر محمد بن الحسن بن الحاسب الکرجی
14- ابوعثمان سهل بن بشر حانی
15- ابوسهل بن نوبخت
16- ابوسعید احمد سنجری
17- ابوالحسین عبدالرحمان الصوفی الرازی
18- ابوالحسن علی بن ابی سعید
19- ابوالحسن کوشیاربن لبان الجیلانی
20- ابوجعفر محمد بن حسین ریاضی
21- احمد بن داود دینوری
22- محمد بن احمد الخراقی
23- المظفر محمد بن مظفر طوسی
24- نجم الدین علی بن عمر الکاتبی
25- ابراهیم بن سعید سهلی
26- محمد بن هلال موصلی
27- ابن باجه
28- ابومحمد عبدالله بطلمیموسی

منـابـع

محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه 148- 150

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد