عقل نوری در احادیث

فارسی 3657 نمایش |

در بعضی از احادیث راجع به جنبه معنوی بودن عقل و روشنایی آن آمده است:
«الامام الصادق (ع): دعامه الإنسان العقل؛ و من العقل الفظنه والفهم و الحفظ و العلم. فأذا کان تأیید عقله من النور، کان عالما، حافظا، زکیا، فطنا، فهما. و بالعقل یکمل، و هو دلیله و مبصره ومفتاح أمره»
«امام صادق (ع) می فرمایند: ستون وجود آدمی عقل است. زیرکی و فهم و به یاد سپری (حفظ مطالب و علوم) و دانشوری (علم) از خواص عقل است و هرگاه عقل، از نور (معنوی) نیرو گرفته باشد (و عقل آدمی، عقل نوری شود) انسان، دانشور و به یاد سپرنده علم و هشمند و زیرک و فهیم خواهد بود. آدمی به عقل کامل می شود و عقل راهنما و سبب بینایی و کلید مشکل گشای امور انسان است.»
«الامام الکاظم (ع): یاهشام! إن ضوء الجسد فی عینه فإن کان البصر مضیئا استضاء الجسد کله. وإن ضوء الروح العقل، فإذاکان العبد عاقلا کان عالما بربه، واذا کان عالما بربه أبصر دینه. و إن کان جاهلا بربه لم یقم له دین. و کما لا یقوم الجسد إلا بالنفس الحیه، فکذلک لا یقوم الدین إلا بالنیه الصادقه، و لا تثبت النیه الصادقه إلا بالعقل»
«امام کاظم (ع): ای هشام! نور جسم در چشم است. پس اگر دیده روشن باشد، همه تن از نور آن روشنی می گیرد و روشنی روح عقل است. پس اگر انسان عاقل و خردمند باشد، پروردگار خود را می شناسد و چون پروردگار خود را شناخت در دین خود بصیرت پیدا می کند و چون کسی پروردگار خود را نشناسد دینی برای او باقی نمی ماند و همان گونه که تن جز با جان، زنده و بر پای نمی ماند، دین نیز جز با نیت خالص بر پای نمی ماند و نیت خالص جز با عقل استوار نمی گردد.»
«الامام الرضا(ع): صدیق کل امریء عقله، و عدوه جهله»
«امام رضا (ع): دوست هر کس عقل و دانایی او است و دشمن هر کس جهل و نادانی او»

منـابـع

محمدرضا حکیمی- مقام عقل- صفحه 241-243

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها