سخنان چند تن از علمای سنی درباره فقه شیعه

فارسی 4539 نمایش |

علم فقه را علمای اسلام بر مبنای قرآن و اخبار سامان داده اند و کتابهایی مهم و با ارزش پدید آورده اند؛ از جمله در فقه شیعه کتابی چون شرائع الاسلام از محقق حلی (م: 676 ق) از کتابهای فقهی مختصر (که نمونه ای است در تالیف و تحقیق)؛ و کتاب بزرگ جواهر الکلام از شیخ محمدحسن نجفی (م: 1266 ق) از کتابهای مفصل در فقه و شرح همان شرایع. زیرا این فقه همه آن ماخوذ از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) و احادیث ائمه طاهرین (ع) است، که هرچه دارند از پیامبر خدا دارند، و خود پیامبر اکرم (ص) احادیث آنان را حجت قرار داده است. در اینجا برای اطلاع نسلهای معاصر چند تاییدیه مهم که عالمان مطلع و منصف برادران اهل سنت درباره فقه شیعه نوشته اند، را می آوریم:

استاد منتصر الکتانی
منتصر الکتانی میگوید: «الظفر بفقه آل البیت ظفر بالعدل و الهدی و باالامان من الضلال و بکتاب الله مقترنا به حتی دخول الجنه؛ دست یافتن به فقه آل محمد راه دست یافتن به عدالت، هدایت و مصون ماندن از گمراهی است و دست یافتن به فقهی است هماهنگ با قرآن تا ورود به بهشت».

شیخ احمد الباقوری
شیخ احمد الباقوری میگوید: مجله الازهر، از آن همه مسلمانان است از اینرو ما امیدواریم علما و استادان شیعی مذهب اخبار و مقالات و عقاید خویش را بفرستند تا در این مجله چاپ کنیم و انتشار دهیم. ما از این کار استقبال می کنیم.

حامد حفنی داود مصری
دکتر حامد حنفی داود مصری میگوید: سیاست اموی و عباسی در سر و صورت دادن به مذاهب اربعه نقش عمده ای داشته اند. شیعه در طول هشت قرن تحت فشار سنگین این دو حکومت بوده است. علمای شیعه با تأثر از جریانهای گذشته به احیای راستین فرهنگ و بازسازی کاخ معارف اسلامی دست زده اند. شیعه، مردمی مؤمن و پایبند به عقیده اند. ایمان این فرقه، تقلیدی و زبانی نیست و همین ایمان عمیق و جهان بینی مبتنی بر مبانی اعتقادی است که شیعه در هر قرنی خود به تنهایی آن را زنده نگاه داشته است. و همین ایمان، سر نشاط و پیگیریی است، که در دعوت شیعه ملحوظ است. و همین است سر آنهمه فتوحات علمی پیاپی در تالیفات شیعه، و این است راز آن فریاد خاموشی نشدنی که از کتابهای شیعه همواره طنین افکن است.

ابوالوفاء مراغی
استاد ابوالوفاء مراغی میگوید: چرا به مصر نمی آیید؟ چرا در مجالس و کنفرانسهای علمی که در مصر تشکیل می یابد شرکت نمی کنید؟ وهابیها (که همه فرق و مذاهب اسلامی با آنان مخالفند) به مصر می آیند و کتابهای ابن تیمیه و امثال او را نشر می کنند. کتابفروش مصری نیز هنگامی که می بیند این کتابها بازار دارد به نشر آنها می پردازد. با این حال آیا در میان شما شیعه یک تن پیدا می شود که بیدار گردد و به این سرزمین بیاید و کتابهای شما را چاپ کند و نشر دهد؟ کتابهایی که در مصر چاپ می شود به همه جهان سرازیر می شود. من نمی دانم چرا علمای شما متوجه این موضوع نیستند؟ و چرا بازرگانان و توانگر شما کاری نمی کنند؟!

عبدالهادی مسعود فیومی
استاد عبدالهادی مسعود فیومی میگوید: ما باید در این عصر دین را دوباره و از نو بفهمیم. و در این باره مراحلی وجود دارد. یکی از مهمترین این مراحل تحقق درباره چیزهایی است که از پیشینیان به ما رسیده است.... یهودیان برای ایجاد ناهماهنگی در فرهنگ اسلامی کوشش کرده اند. رجال حکومت و خلافت در طول قرنها، برخی از حقایق را پنهان نگاه داشته اند. همینگونه مسائل تازه ای که اصل دینی و اسلامی نداشته است مطرح ساخته و در میان مسلمانان رواج داده اند. مستشرقین نیز در توسعه و نشر اختلاف میان مسلمانان نقش عمده ای به عهده گرفته اند. اکنون ما باید گذشته را از راه بحث و پژوهش مانند کف دست روشن کنیم... بنابراین هیچ غیرمتخصصی و غیرپژوهنده و محققی حق ندارد درباره چیزی که نمی داند سخن بگوید یا بنویسد.
شکی نیست که ما باید درباره مذهب شیعه (که یکی مهمترین مذاهب بزرگ اسلامی است و بیش از 100 میلیون مسلمان در هند، ایران، عراق و... اهل این مذهبند) تحقیق کنیم تا بتوانیم به هدف خویش که اتحاد اسلامی است در چارچوب کتاب الله، قرآن برسیم. این مذهب اسلامی نیز دارای پی های استوار فکری است و درفش آن همواره در اهتزاز است. تحقیقات و پژوهشهای علمای شیعه در کلیت فرهنگ بزرگ اسلام ارزشی ویژه دارد. شیعه در زنده کردن فرهنگ اسلامی میدانداریهای بسیار کرده است.
حقیقت این است که من در شیعه پشتکاری ممتاز و فرهنگی کم مانند و فطرتی مستقیم می بینیم.

محمد فکری ابوالنصر مصری
استاد محمد فکری ابوالنصر مصری میگوید: شیعه، مذهب اسلامی عظیمی است ... موضعگیری شیعه خبر می دهد از دلهایی آباد و سرشار از ایمان، راست و صادق در احساس، آزاد در اندیشه و یکدل و یکزبان در تصمیم. اینهاست آنچه برادران شیعه ما در سراسر کشورهای اسلامی: عراق، ایران، بحرین، یمن، هند، پاکستان و... بدان معروفند... این مردم از لحظه فوت پیامبر (ع) به دنبال علی رفتند و شیعه و پیرو او شدند.... اگر خلافت تنها در دست آل محمد بود همراه عمل به اصول شوری و خیراندیشی اسلامی اینهمه مصیبت و سوک در اسلام رخ نمی داد بلکه اسلام تا جاودان، چونان بالاترین، پرنفوذترین، نور افشان ترین، و هدایت آفرین ترین دین در می آمد.... این است آنچه من از مطالعه این گنج راستین احادیث، و آداب انسانی که شیعه در سراسر کره زمین به داشتن آنها مشهورند دریافتم.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- الهیات الهی و الهیات بشری- صفحه 223-230

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها