محیط طلاق زای آمریکا

فارسی 3013 نمایش |

علت افزایش طلاق در آمریکا چیست؟ و اینکه از مجله نیوزویک نقل شد که زن آمریکائی کامجوئی و لذت را بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی مقدم می دارد، چیست؟ چرا زن آمریکائی چنین شده است؟ مسلما مربوط به سرشت زن آمریکائی نیست، علت اجتماعی دارد، این محیط امریکاست که این روحیه را به زن امریکائی داده است، غرب پرستان ما سعی دارند بانوان ایرانی را در مسیری بیندازند که زنان امریکائی رفته اند. اگر این آرزو جامه عمل بپوشد مسلما زن ایرانی و کانون خانوادگی ایرانی نیز سرنوشتی نظیر سرنوشت زن امریکائی و خانواده امریکائی خواهد داشت.
هفته نامه بامشاد در شماره 66 (44/5/4)، چنین نوشته بود ببینید کار به کجا کشیده که صدای فرانسویان هم بلند شده که آمریکائی ها دیگر شورش را در آورده اند. در ویترین کتابخانه ها حتی کتابهای کلاسیک عناوینی از این قبیل در سطح بسیار زیاد مشاهده می شود: وضع جنسی شوهران امریکائی. وضع جنسی مردان غرب، وضع جنسی جوانهای کمتر از بیست سال، شیوه های جدید در امور جنسی بر اساس تازه ترین اطلاعات.
نویسنده روزنامه فرانس سوار، آنگاه با تعجب و نگرانی از خودش می پرسد که امریکا دارد به کجا می رود؟ بامشاد آنگاه می نویسد: راستش اینکه هر کجا که می خواهد برود. من فقط دلم برای آن عده از مردم مملکتم می سوزد که خیال می کنند در پهنه جهان سرمشق مناسبی پیدا کرده اند و در این راه سر از پا نمی شناسند.
پس معلوم می شود اگر زن آمریکائی سر به هوا شده است و کامجوئی را بر وفاداری به شوهر و خانواده ترجیح می دهد زیاد مقصر نیست، این محیط اجتماعی است که چنین تیشه به ریشه کانون مقدس خانوادگی زده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 232

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد