مسعودی

فارسی 3904 نمایش |

مسعودی یک مورخ است و در اینکه شیعه باشد یا سنی، به مفهومی که ما امروز می گوئیم "شیعه" قطعا سنی است، چون ما ملاک تشیع و تسنن قدر مسلم این می دانیم که در مسئله خلافت، ابوبکر  و غیره غاصب هستند، در حالی که او یک احترام فوق العاده ای برای خلفا قائل است، ولی در عین حال نسبت به ائمه هم خیلی احترام قائل است. کتابی نیز به او نسبت می دهند به نام «اثبات الوصیة». ظاهر این است که سنی است ولی به هر حال مسعودی از مورخین درجه اول اسلام است.

منـابـع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 113

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد