تاریخچه شهر اسکندریه در مصر

فارسی 9835 نمایش |

شهر اسکندریه که هم اکنون از شهرهای معتبر مصر است به وسیله اسکندر رومی در چهار قرن قبل از میلاد مسیح ساخته و یا طرح ریزی شد و به همین جهت نام اسکندریه یافت.
خلفای اسکندر در مصر که آنها را "بطالسه" می خوانند در آن شهر موزه و کتابخانه و در حقیقت "آکادمی" تاسیس کردند که بصورت یک حوزه علمی عظیم در آمد. بسیاری از دانشمندان اسکندریه با اکابر یونان برابری می کنند و از مشاهیر علمی جهانند.
حوزه اسکندریه از قرن سوم و دوم قبل از میلاد آغاز شده و تا قرن چهارم بعد از میلاد ادامه یافت. مصر بطور کلی، در دوره اسکندر و خلفایش زیر نفوذ سیاسی یونان بود، بعد که تمدن یونانی به افول گرایید و میان روم که مرکزش روم فعلی در ایتالیا بود با یونان جنگ در گرفت و روم بر یونان غلبه کرد و مصر و اسکندریه نیز تحت نفوذ سیاسی روم واقع شد، دولت روم در حدود چهار قرن بعد از میلاد منقسم شد به روم شرقی که مرکزش قسطنطنیه (استانبول فعلی) بوده و روم غربی که مرکزش روم در ایتالیا بوده است.
روم شرقی به مسیحیت گرایید و مسیحیت هم روی تمدن یونان و هم روی تمدن روم اثر منفی گذاشت، و قرون وسطیی غربی که دوره انحطاط غرب است تقریبا از همین وقت (از انقسام روم به شرقی و غربی)، آغاز می شود.
پس از گرایش روم شرقی به مسیحیت سایه مسیحیت که تدریس علوم و فلسفه را بر خلاف اصول دین مسیح می دانست و علما و فلاسفه را کافر و گمراه و گمراه کننده می شمرد بر حوزه اسکندریه سنگینی کرد و دست بردها و تاراج ها و سوزانیدنهای متناوب این کتابخانه بار دیگر بعد از حمله سزار در (48 میلادی)، آغاز گشت.
قسطنطینه اول، امپراطور روم شرقی اولین امپراطوری است که به مسیحیت گرایید. ژوستی نین از اخلاف قسطنطینه در قرن ششم میلادی حوزه آتن را رسما تعطیل کرد و قبلا در قرن چهارم حوزه اسکندریه تعطیل و یا تضعیف کامل شده بود. تعطیل حوزه آتن در سال 529 میلادی صورت گرفت یعنی چهل و یکسال قبل از تولد پیامبر اکرم (ص) و هشتاد و یک سال قبل از بعثت ایشان و نود و چهار سال قبل از هجرت و صد و پنج سال قبل از رحلت ایشان و صد و بیست و اند سال قبل از فتح اسکندریه بدست مسلمین. از مجموع آنچه گفتیم معلوم شد که این کتابخانه را بت پرستان و مشرکان تأسیس کردند و مسیحیان آن را از بین بردند.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 296-295

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد