شیخ علی بن هلال جزایری

فارسی 25519 نمایش |

شیخ علی بن هلال جزائری، زاهد و متقی و جامع المعقول و المنقول بوده است، استاد روایتش ابن فهد حلی است و بعید نیست که استاد فقه وی نیز هم او باشد. می گویند در عصر خودش شیخ الاسلام و رئیس شیعه بوده است محقق کرکی شاگرد او بوده و او را به صفت فقاهت و شیخ الاسلامی ستوده است، ابن ابی جمهور احسائی نیز فقه را نزد او تحصیل کرده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 430

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد