آقاحسین خوانساری معروف به محقق خوانساری

فارسی 6543 نمایش |

آقا حسین خوانساری، معروف به محقق خوانساری، نیز در مکتب اصفهان پرورش یافته و جامع المعقول والمنقول است، شوهر خواهر محقق سبزواری است کتاب معروف او در فقه به نام "مشارق الشموس" است که شرح کتاب "دروس" شهید اول است. محقق خوانساری در سال 1098 درگذشته است. او با محقق سبزواری معاصر است و همچنین با ملامحسن فیض کاشانی و ملامحمدباقر مجلسی، که هر دو از اکابر محدثین به شمار می روند.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 434

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد