شیخ بهاء الدین اصفهانی

فارسی 16107 نمایش |

شیخ بهاءالدین اصفهانی معروف به "فاضل هندی" این مرد قواعد علامه را شرح کرده است و نام کتابش "کشف اللثام" است و به همین مناسبت خود او را کاشف اللثام می خوانند. آراء و عقائد و نظریات او کاملا مورد توجه فقهاء است. فاضل هندی در سال 1137 در گیر و دار فتنه افغان درگذشت. فاضل هندی نیز جامع المعقل والمنقول بوده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 435-434

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد