سیدحسین بادکوبی

English فارسی 4377 نمایش |

او فرزند سیدرضا بن سید موسی حسینی بادکوبی لاهیجی است که متولد 1293 است. سیدحسین از حکمای بزرگ شیعه در قریه خود دلان از قراء باکو به دنیا آمد. دوران اولیه مقدمات علوم اسلامی را از محضر پدر بزرگوارش که از علمای عالیمقام عراق بود، بهره برد، پس از فوت پدرش، به تهران آمد و در مدرسه صدر اقامت داشت. فلسفه و ریاضیات را در حوزه دینی فیلسوف شهید " سید ابوالحسن جلوه " تلمذ کرد و اسفار را نزد میرزاهاشم اشکوری خواند و کلام را از استادان فن فرا گرفت. پس از اینکه هفت سال از این علوم و حکمت و بهره مندی از آن در تهران گذشته بود، به عتبات مقدسه عراق هجرت کرد و در نجف اشرف ساکن شد.
اساتید ایشان در نجف در درس اصول " آخوند ملامحمدکاظم خراسانی " و در فقه "شیخ محمدحسن مامقانی" بودند. ایشان کم کم به تدریس همین فقه و اصول و فلسفه در نجف اشرف مشغول شدند. حوزه درسی ایشان مجمع فضل و اهل کمال بود. البته درس فلسفه بیشتر از فقه شهرت داشت. در نجف اشرف کمتر کسی در علوم عقلی همطراز او بود.
از مشهورترین شاگردان ایرانی این مرد بزرگ، مرحوم علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان هست. از شاگردان برجسته دیگر ایشان آقا بزرگ تهرانی و شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی که هر کدام از برجسته ترین استادان و صاحب مکتبان علوم عقلی و علوم نقلی در نجف اشرف بودند. از تألیفات و آثار او حاشیه بر اسفار صدرالمتألهین، حاشیه بر کتاب الشوارق، حاشیه بر کتاب طهارت شیخ مرتضی انصاری است.

منـابـع

منوچهر صدوقی- تاریخ حکما و عزما- صفحه 72-71

دائرة المعارف تشیع ج3

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها