ابوالمظفر خوافی

فارسی 3362 نمایش |

احمد بن محمد بن المظفر الخوافی فقیه شافعی و صاحب مناظرات و مباحثات فراوان است. او در زمینه مناظره بسیار استاد است و غالبا در مناظرات او مخالفان، محکوم می شدند. ابو مظفر فقه را همراه با ابو حامد محمد نزد امام الحرمین جوینی، آموخت. در طوس به قضاوت مشغول بود و در همانجا در سال 500 هجری قمری وفات یافت.

منـابـع

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

ابن خلکان- وفیات الاعیان

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها