ابوعمر، عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی

English فارسی 16073 نمایش |

عبدالرحمن فقیه بن عمرو، کنیه اش ابوعمر است. او در قبیله یا محلی از دمشق به نام اوزاع نسبت می دهند. ابوعمر در سال 87 یا 98 هـ ق در بعلبک متولد شده است. وی از مشاهیر فقها و زهاد عصر بنی امیه است و صاحب فتوی بود. گویند به 80 هزار مسأله پاسخ داده است. در شام هیچکس از او اعلم نبود. سفیان ثوری هم به او ارادت خاص داشت و زمانی که شنید که اوزاعی می آید از او استقبال کرد. او در سال 157 هـ ق در بیروت درگذشت و مقبره او در قبله گاه مسجدی است که مردم آن محل معتقدند این فرد جزء خواص است. ابن عساکر درباره چگونگی وفات او می نویسد: «اوزاعی به حمامی در بیروت رفته بود، صاحب حمام برای کاری در را بست و از حمام بیرون رفت، وقتی بازگشت دید اوزاعی دست راست خود را زیر صورت قرار داده و رو به قبله خوابیده در حالیکه وفات یافته است.»

منـابـع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا

دائرة المعارف فارسی ج1

ابن خلکان اربلی- وفیات الاعیان ج2

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها