سلیمان بن یسار

فارسی 13686 نمایش |

ابو عبدالرحمن و به روایتی ابوعبدالله، سلیمان، فرزند یسار، برده آزاد شده میمونه یکی از همسران پیغمبر اکرم  (ص) بوده یکی از تابعین و یکی از «فقهای سبعه» مدینه است. فقهای سبعه، هفت نفر از تابعین مدینه بودند که فقه و حدیث را به مسلمانان تعلیم می دادند. سلیمان در زمان خودش اعلم از دیگران و مورد وثوق بود. او حدیث بسیاری نقل کرده است. زمانی که عمربن عبدالعزیز یکی از خلفای بنی امیه از طرف ولید بن عبدالملک، حاکم مدینه بود، سلیمان را به سرپرستی امور بازار منصوب کرد. او بین سالهای 94 تا 107 که اختلاف است از دنیا رفت. مدت عمر او 73 بود.

منـابـع

ابن خلکان- ترجمه وفیات الاعیان، (منظر الانسان)- جلد 2- صفحه 33

ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی- طبقات جلد 5- صفحه 290

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها