محمدبن حسن شیبانی

فارسی 10082 نمایش |

ابوعبدالله محمدبن حسن ابن فرقد شیبانی، متولد به سال 132 هـ ق در واسط است. او از فقهای حنفی است. از شاگردان "ابوحنیفه"، "سفیان ثوری"، "اوزاعی"، "مالک بن انس" و "ابویوسف" قاضی است. او در زمان هارون الرشید می زیست و از جانب وی به قضاوت شهر «رقه» و نیز خراسان منسوب شد و بعد در سال 187 هـ ق خلع شد و در سال 189 هـ ق در ری درگذشت. از آثار او می توان به «الجامع الصغیر» و «الجامع الکبیر» و «المبسوط» که تماما در فقه حنفی است، اشاره کرد.

منـابـع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی- جلد 2

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها