ملاعبدالجواد خراسانی

فارسی 6156 نمایش |

آخوند ملا عبدالجواد مدرس تونی (حکیم خراسانی)، عالم فقیه و اصولی و ریاضی دان و مدرس مشهور کتاب «قانون» ابن سینا. پدرش ملا محمدعلی بن ملا احمد تونی خراسانی و پسرش میرزا محمدباقر حکیم باشی است. آخوند ملا عبدالجواد، به تحصیل مقدمات علوم حوزوی پرداخت و سپس علوم عقلی را در محضر آخوند ملاعلی نوری تعلیم گرفت. او فقه و اصول را نزد علمای دیگری کسب فیض کرد و بعد در حکمت و فلسفه و ریاضیات و طب، به مقام علمی شامخی رسید.

اساتید آخون حکیم خراسانی:
1- آخوند ملاعلی نوری
2- شیخ ابراهیم کلباسی
3- شیخ محمدتقی اصفهانی معروف به صاحب حاشیه معالم (در فقه و اصول)

ملاعبدالجواد سپس در حوزه علمیه اصفهان، به تدریس علوم عقلی پرداخت. جمعی از طلاب در حوزه او تربیت شدند که مشهورترین آنها، فیلسوف معروف "میرزا عبدالحسین عبده" و "شیخ الشریعه اصفهانی" بودند که شیخ بسیار به او ارادت داشت، او را بسیار ستوده و جامع معقول و منقول می داند. صاحب «الماثر والآثار» او را مدرس کبیر می نامد و می گوید که ملاعبدالجواد از علما مشهور اصفهان در فقه و اصول و طب و ریاضیات و ادبیات، ید طولانی داشت. شیخ آقابزرگ تهرانی، صاحب «الذریعه» نیز می گوید: او عالم محقق و فقیه اصولی، دارای تبحر و اطلاعات کافی و وسیع در اکثر فنون اسلامی بود و در تدریس کتاب «قانون ابن سینا» بسیار شهرت داشت. این بزرگمرد عالم تشیع در صفر 1281 هـ ق در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد به خاک سپرده شد.

برخی از شاگردان او: ~شیخ محمود مفید اصفهانی=شیخ محمود مفید اصفهانی=7281~، ~آخوند ملامحمد کاشانی~، جهانگیرخان قشقائی.

منـابـع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف تشیع- جلد 5

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها