میرزا محمد سروقدی

English فارسی 15232 نمایش |

آقا میرزا محمد سروقدی، خادم باشی کشیک سوم آستان حضرت رضا (ع)، از شاگردان معروف حاج ملاهادی سبزواری است که خود، حکیم و محقق است. علوم نقلی و ریاضی را در مشهد و حکمت الهی را در سبزوار آموخت و بعد از مدرسین بنام حوزه مشهد شد. او استاد "حاج فاضل خراسانی" و " آقا بزرگ شهیدی مشهدی " است. مرحوم سروقدی در فلسفه و عرفان و فنون ریاضی از اساتید مسلم بود و خود، مدرس رسمی علوم عقلی بود. از حوزه تدریس او، حاج فاضل خراسانی متوفی 1342 هـ ق، در مشهد به جای او بر کرسی تدریس نشست. از شاگردان این بزرگوار در مشهد، میرزا عسگری شهیدی مشهدی معروف به "آقا بزرگ حکیم" بوده است.

منـابـع

سید جلال الدین آشتیانی- چهره های درخشان- صفحه 339

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج2 صفحه 659

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها