عمر بن عبدالعزیز

English فارسی 9247 نمایش |

یکی از خلفای بنی امیه عمر فرزند عبدالعزیز فرزند مروان فرزند حکم فرزند ابی العاص فرزند امیه بود. از کارهای مهم عمر بن عبدالعزیز این بود که لعن بر امیرالمؤمنین علی (ع) را ممنوع کرد و دستور داد در منبرها به جای آن این آیه را بخوانند: «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان....؛ همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش فرمان می دهد....» (نحل/ 90)، دیگر اینکه دستور داد زندانیان را غل و زنجیر نکنند، چون مانع نماز خواندن آنها می شد.

منـابـع

شیخ عباس قمی- سفینة البحار

دانشنامه رشد

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها