مشیرالدوله

English فارسی 4117 نمایش |

نام: میرزا سید جعفرخان مشیرالدوله
جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا محمدتقی وزیر
تولد و وفات: (... - ۱۲۷۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده

توضیحات
ملقب به مهندس‌باشی و مشیرالدوله. یکی از بزرگان عهد قاجار، از اواسط سلطنت فتحعلی شاه تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه، بود. مقدمات عربی و ادبی و بعضی از علوم جدید را در تبریز فرا گرفت. در ۱۲۳۰ق به همراه محصلین اعزامی به لندن برای تحصیل علوم مهندسی به آنجا رفت و وی پس از فراگیری فنون هندسه و صنایع نظامی، از قبیل قلعه‌سازی و توپخانه به ایران بازگشت و در تبریز به تعلیم فنون ریاضی مشغول شد و از طرف عباس میرزا به مهندس‌باشی ملقب گردید. وی در ۱۲۵۲ق به عنوان سفیر ایران به کشور عثمانی مأمور شد. برخی از مشاغل مشیرالدوله عبارتند از: کارپرداز مهاجم خارجه در تبریز، ریاست کمسیون تعیین خطوط مرزی ایران و عثمانی، سفیر فوق‌العادهٔ ایران در لندن، ریاست شورای وزراء و متولی‌باشی آستان قدس رضوی. مشیرالدوله سرانجام در مشهد درگذشت و در دارالحفاظ به خاک سپرده شد. از آثار وی: آثار جعفری، جغرافیای عمومی در ایران؛ بدیع الحساب؛ خلاصة الحساب؛ کتاب حساب؛ رسالهٔ سرحدیه.

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها