عبدالله کعبی بلخی خراسانی

English فارسی 9164 نمایش |

نام: ابوالقاسم عبدالله کعبی بلخی خراسانی
جنسیت: مرد
نام پدر: احمد بن محمود
تولد و وفات: (... - ۳۱۷/۳۱۹/۳۲۷/۳۲۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم معتزلی و سرسلسلهٔ فرقهٔ کعبیه

توضیحات
نسبت وی به قبیله بنی کعب می رسد. اصل او از بلخ بود. وی در علم کلام آراء و عقاید به‌ خصوصی داشت. ابوالعباس مستغفری در "تاریخ نسف" گوید که کعبی در زمان ریاست ابوعثمان سعید بن ابراهیم وارد نسف شد و در رباط جوبق منزل گرفت. ابوعثمان برای وی مجلس املاء برپا ساخت. محمد بن زکریا بن حسین نسفی از وی روایت کرده است. مدتی در بغداد ساکن گشت. سپس به بلخ بازگشت و در همان‌جا درگذشت. در "ایضاح المکنون" ذیل نام کتاب "قبول الاخیار فی معرفه الرجال" سال وفات وی ۴۸۸ ق ذکر شده است. خطیب بغدادی گوید که او در کلام کتب بسیاری تصنیف کرد و آنها را در بغداد منتشر ساخت. از آثارش: کتاب "التفسیر‌القرآن"؛ "المقالات"؛ کتاب "الغرر"؛ کتاب "استدلال بالشاهد علی الغائب"؛ کتاب "الجدل" یا "ادب الجدل"؛ کتاب "السنهٔ و الجماعهٔ"؛ کتاب "فی الرد علی مبتنی"؛ کتاب "الامامهٔ"؛ "المسترشد فی الامامهٔ"؛ کتابی در نقض رازی در "الفلسفه الالهیهٔ"، "اوائل الادلهٔ فی اصول الدین"؛ "مفاخر خراسان"؛ "عیون المسائل"؛ "محاسن آل طاهر"؛ "الطعن علی المحدثین"؛ تائید مقاله ابی الهذیل".

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها