نقد نظر احمد امین در مورد علت تمایل شیعه به فلسفه

فارسی 12108 نمایش |

احمد امین در اینکه چرا شیعه بیش از غیر شیعه تمایل فلسفی داشته است عمدا یا سهوا دچار اشتباه می شود، او می گوید: علت تمایل بیشتر شیعه به بحث های عقلی و فلسفی، باطنی گری و تمایل آنها به تأویل است، آنها برای توجیه باطنی گری خود ناچار بودند از فلسفه استمداد کنند و بدین جهت مصر فاطمی و ایران بویه ای و همچنین ایران صفوی و قاجاری، بیشتر از سایر اقطار اسلامی تمایل فلسفی داشته است.
سخن احمد امین یاوه ای بیش نیست، این تمایل را ائمه شیعه به وجود آوردند، آنها بودند که در احتجاجات خود، در خطابه های خود، در احادیث و روایات خود، در دعا های خود، عالی ترین و دقیق ترین مسائل حکمت الهی را طرح کردند، نهج البلاغه یک نمونه از آن است، حتی از نظر احادیث نبوی، ما در روایات شیعه روایات بلندی می یابیم که در روایات غیر شیعی از رسول اکرم روایت نشده است، عقل شیعی اختصاص به فلسفه ندارد، در کلام و فقه و اصول فقه نیز امتیاز خاص دارد و ریشه همه یک چیز است.

منـابـع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 41-42

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد