جبلة ابن علی شیبانی (جَبَلة ابن علی شیبانی)

فارسی 33020 نمایش |

جنگجوی در صفین و کربلا
از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) و از مردان شجاع شهر کوفه بود. منسوب بود به شیبان که تیره ای از اعراب عدنان اند. از شیعیان مبارز و مشهور کوفه بود که در جنگ صفین در رکاب امام علی (ع) شرکت داشت. جبله از دعوت کنندگان به امامت امام علی (ع) و سپس فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بود. او در جریان نهضت امام حسین (ع)، هنگام ورود مسلم بن عقیل نماینده امام حسین (ع) در کوفه با او بیعت کرد اما بعد از خیانت و بی وفایی کوفیان و بازداشت مسلم به دست ابن زیاد، او فرار کرد و نزد قبیله ی خود رفت و پنهان شد. زمانی که خبر ورود امام حسین (ع) را به کربلا شنید، با دشواری فراوان خود را به امام رساند و به یارانش پیوست. تمام سیره نویسان، بدون استثنا نام او را در زمره ی شهدای کربلا یاد کرده اند. جبله از جمله کسانی بود که پیش از ظهر عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، به دفاع از امام حسین (ع) آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.

منـابـع

دایره المعارف تشیع به نقل از: ابصارالعین، اعیان الشیعه، بحارالانوار، وسیلة الدارین، و ...

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها