قاسط ابن زهیر تغلبی

فارسی 4239 نمایش |

پیرمردی از شهداء کربلا
از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) و از بزرگان شیعه در کوفه بود. پدرش زهیر بن حرث تغلبی، منسوب به قبیله ی تغلب بن وائل بود که از محدثان اعراب به شمار می آمدند. او را زهیر ثعلبی نیز گفته اند. برادرانش، مقسط و کردوس، نیز از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) بودند. قاسط در جنگ های صفین و جمل و نهروان در رکاب علی (ع) بود و بعد از شهادت امام در کوفه ماند. قاسط بن زهیر به همراه برادرانش و چند یار دیگر امام حسین (ع) آن زمان که خبر قیام حسینی را شنیدند، مخفیانه از کوفه بیرون آمده و شبانه خود را به کربلا رساندند و روز عاشورا نیز همراه سواران سپاه امام به یاری آن حضرت شتافت و به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. برخی مورخان گویند که هر 3 برادر در کربلا شهید شدند و برخی شهادت او را در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد دانسته اند. در بعضی مقاتل، نام آنها در شهداء کربلا ذکر نشده اما نام او و یکی از برادرانش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است.

منـابـع

موسوعة الامام الحسین به نقل از ابصار العین

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها