عبدالرحمن ابن مسعود تیمی

فارسی 7456 نمایش |

پدر و پسر که از شهیدان عاشورا هستند!
از شیعیان معروف کوفه و از قبیله «بنی تیم» که بسیار جنگجو و دلاور بود. پدرش مسعود بن حجاج تیمی، خود از اصحاب امام حسین (ع) و شهدای کربلاست. مسعود و پسرانش از شیعیان سرشناس بودند که در تاریخ جنگها، از او یاد شده و شجاعت و رشادتش زبانزد بوده است. عبدالرحمان بن مسعود، مدتی قبل از واقعه ی عاشورا، با پدرش، مسعود بن حجاج- شاید برای رد گم کردن- به همراه لشگر عمر بن سعد از شهر کوفه خارج شدند و مترصد فرصت ماندند، تا در چند روز پیش از عاشورا که آرامشی موقتی بین دو سپاه برقرار بود، وقتی متوجه شدند پیشنهاد امام از طرف عمر بن سعد پذیرفته نشده، همراه گروهی دیگر در کربلا به کاروان حسینی پیوستند و خدمت امام رفتند و وفاداری خودشان را اعلام کردند. او در صبح روز عاشورا، در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، جزو نیروهای سواره ی سپاه حسینی بود و آنقدر بی پروا و دلیرانه در میدان جنگید تا به شهادت رسید.

منـابـع

موسوعة الامام الحسین (ع)

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، فرسان الهیجا، قاموس الرجال و...

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها