نظرات دانشمندان درباره نور خورشید

فارسی 834 نمایش |

یکی از آثار حیاتبخش خورشید نور می باشد که در زندگی انسان و سایر موجودات نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید و در اثر عظمت و اهمیتی که داراست مورد سوگند قرآن مجید قرار گرفته است. این مسئله از مهمترین مسائلی است که در علوم جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته خصوصا در علم فیزیک فصلهای مستقل و گسترده ای را به خود اختصاص داده است. و مشروح آنرا باید در علم فیزیک جستجو نمود، لیکن نکاتی را از کتابهای مربوط به این موضوع یاد آور می شویم:

یکی از دانشمندان بنام «ماکسول راید» می گوید: بایستی قبل از هر چیز اعتراف کنیم که هنوز از ماهیت نور بی خبریم، اجداد ما در سه قرن پیش گمان می کردند نور و حرارت عبارت از گلوله های کوچکی هستند که از شعله ای به خط مستقیم به سوی ما می آیند. این گلوله ها به قدری کوچکند که از تصور خارج است و چون به ما می رسند وارد چشم می شوند و بدین ترتیب  اجداد ما می گفتند که نور شمع را می بیننند و اگر تعداد زیادی از این گلوله وارد چشمشان می شد می گفتند نور خیره کننده بوده است. سپس  راید می گوید: نیوتون نیز از این عقیده تبعیت کرده است و به زودی خواهیم دید که عقیده وی تقریبا درست بوده است. همچنین خواص نور طوریست که مانند صدا به امواج هم می ماند اما این امواج از چه تولید می شود؟ این سوال فورا به ذهن همه می رسد، چون می دانیم که نور خورشید از فاصله 950 میلیون کیلومتری از فضای تهی گذشته به ما می رسد یعنی به طور عادی 300 هزار کیلومتر در ثانیه سرعت دارد و پس از هشت دقیقه از خورشید به  ما می رسد.

اما در خلاء چطور می تواند موج تولید شود؟ با این وصف نور گاهی طرز عملش شبیه به امواج بسیار کوچکی است، بنابراین نور هم موج است و هم دانه های ریز شبیه به دانه های برف. نامبرده اضافه می کند: نباید خیال کرد که نور گاهی مانند موج و گاهی  مثل دانه های برف است بلکه از این اسرارآمیز تر است چونکه در عین حال هم موج است و هم دانه، از آن جایی که کسی نتوانسته این معما را حل کند گاهی نور را رشته امواجی می خوانیم و گاهی آنرا متشگل از گلوله های انرژی می دانیم که به «فوتون» یا «کوانتا» مشهور است.

باوم و استیلن کتابی مستقل در این موضوع به نام «شناخت نور» نوشته اند و بررسی هایی در این زمینه به عمل آورده اند که قسمت های کوتاهی از سخنان آنرا مورد مطالعه قرار می دهیم.

«گرداگرد ما را نور فرا گرفته است. نور عادی ترین چیز زندگی ما است ولی از همه اسرارآمیزتر است. بی نور چیزها را نمی توان دید اما سیر نور نیز دیده نمی شود. گر چه نور بخشی از زندگی روزانه ماست ولی در واقع از فضا می آید، تقریبا همه ی نور که در کره زمین به کار می بریم به صورت انرژی نادیدنی در پهنه فضا سفر کرده و به ما رسیده  است.»

«گرچه همه می دانند که روشنی روز از خورشید است حتی اگر پشت ابرها پنهان باشد، اما نور صورتی از انرژی است و تقریبا همه انرژیی که در زمین به کار می بریم  از خورشید سرچشمه گرفته است. بررسی خورشید با چشم غیرمسلح نشدنی  است، هر اینچ مربع با توان 000، 300 شمع می درخشد».

دو دانشمند نامبرده باز در تعریف نور می گویند: نور صورتی از انرژی  است، گرما صورت دیگری از آن است، حرکت هم صورت دیگری از انرژی است، انرژی را می توان از صورتی به صورتی دیگر تبدیل کرد. اتمها همیشه در این تبدیلات دست دارند. نور انرژی است و می تواند در فضا سیر کند، ولی دیده نمی شود مگر اینکه به چشم برخورد کند یا جسمی آن را به چشم بازتاباند. اگر به اطراف خود بنگرید می بینید که همین طور است.

نامبردگان در مورد کیفیت پیدایش انرژی نور می گویند: در اثر ترکیب هسته ی هیدروژنها و به وجود آمدن هیلیوم به واسطه این ترکیب و با صورت گرفتن این واکنش، انرژی نوری صورت می گیرد. روشنایی ماه در هر اینچ مربع سطح زمین یک و یک دوم شمع است و حال آنکه خورشید با توان 000، 000، 1 شمع بر هر اینچ مربع سطح زمین می تابد. مهتاب دل انگیز، آن روشنایی را ندارد که به کمکش بتوان رنگها را دید. در مورد حرکت نور می گویند: نور در فضا دیده نمی شود ولی این بدان معنی نیست  که نور صورتی از هیچ است زیرا نور واقعیت دارد.

پی یر روسو در مورد  قدرت نور خورشید می گوید: اگر میزان اوزون به دوسوم مقدار فعلی تقلیل یابد نور خورشید در مدت کمی همه موجودات را تبدیل به ذغال می نماید و اگر به جای 3 میلیمتر ضخامت اوزون، 6 میلیمتر ضخامت بشود باز هم دچار سرنوشت شومی خواهیم گشت و آن اینکه به واسطه ی توسعه روزافزون میکربها همه معدوم خواهیم شد زیرا در وضع فعلی اشعه ی ماوراء بنفش خورشید این میکربها را قتل عام می نماید، پس چه اتفاق خارق العاده ای که اوزون مانع تابش این اشعه می گردد، و آن را جز به مشیت خداوند نمی توان نسبت داد. البته تنها هنگامیکه نور هشت رنگ هست، اگر نور وجود نداشته باشد همه چیز سیاه خواهد بود، نه درختی  سرخ است نه کتابی و نه گیاهی سبز ولی هریک از اینها خاصیت جذب نور را دارد و می تواند نور را طوری جذب کند که فقط یک رنگ به چشمتان بازتابیده شود.

منـابـع

ابوالقاسم رزاقی- سوگندهای قرآن - از صفحه 260 تا 263

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها