داستانی درباره رفع بلا با خواندن زیارت عاشورا

فارسی 2399 نمایش |

علامه بزرگوار حضرت آقای شیخ حسن فرید گلپایگانی که از علمای طراز اول تهران بودند نقل فرمود از استاد خود مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی حائری – اعلی الله مقامه- که فرمود اوقاتی که در سامرا مشغول تحصیل علوم دینی بودم، وقتی اهالی سامرا به بیماری وبا و طاعون مبتلا شدند و همه روزه عده ای می مردند، روزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی – اعلی الله مقامه – جمعی از اهل علم بودند ناگاه مرحوم آقای میرزا محمدتقی شیرازی - رحمه الله علیه- که در مقام علمی مانند مرحوم فشارکی بود تشریف آوردند و صحبت از بیماری وبا شد که همه در معرض خطر مرگ هستند. مرحوم میرزا فرمود اگر من حکمی بکنم آیا لازم است انجام شود یا نه؟ همه اهل مجلس تصدیق نمودند که بلی..... سپس فرمود من حکم می کنم که شیعیان ساکن سامرا از امروز تا ده روز همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را هدیه روح شریف نرجس خاتون والده ماجده حضرت حجه بن الحسن علیه السلام نمایند تا این بلا از آنان دور شود. اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان رساندند و همه مشغول زیارت عاشورا شدند. از فردا تلف شدن شیعه موقوف شد و همه روزه عده ای از سنی ها می مردند به طوری که بر همه آشکار گردید. برخی از سنی ها از آشنایانشان از شیعه پرسیدند سبب اینکه دیگر از شما کسی تلف نمی شود چیست؟ به آنها گفته بودند زیارت عاشورا. آنها هم مشغول شدند و بلا از آنها هم برطرف گردید. جناب آقای فرید فرمودند وقتی گرفتاری سختی برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم  به یادم آمد، از روز اول محرم سرگرم زیارت عاشورا شدم روز هشتم به طور خارق العاده برایم فرج شد. شکی نیست که مقام میرزای شیرزای از این بالاتر است که پیش خود چیزی بگوید و چون این توسل یعنی خواندن ز یارت عاشورا تا ده روز در روایتی از معصوم نرسیده است شاید آن بزرگوار به وسیله رویای صادقه یا مکاشفه یا مشاهده امام علیه السلام چنین دستوری داده بود و موثر هم واقع شده است.

منـابـع

شهید عبدالحسین دستغیب (ره) - داستانهای شگفت - از صفحه 271 تا 272

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها