احادیث و روایات درباره برابری انسانها و عدم برتری آنها نسبت به یکدیگر

فارسی 3467 نمایش |

یکی از پایه های فکری حکومت واحد جهانی، برابری همه انسان ها با یکدیگر است و همین پایه است که به برتری های نژادی و ملیت پرستی های غلط، خاتمه بخشیده و همه انسانها را مساوی و برابر خوانده است چنان که می فرماید:
"یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و اثنی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم" ( سوره حجرات/ آیه 13«ای مردم، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و به صورت دسته ها و قبیله ها در آوردیم تا همدیگر را بشناسید، گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شما است ( یعنی ملاک برتری، ایمان و تقوی است نه ملیت ها.»

"قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا" ( سوره اعراف/ آیه185«بگو ای مردم من پیام آور خدا به سوی شما هستم.» 

این دو آیه و مانند آنها اصل وحدت انسانها را اعلام می دارد و به تمام انواع و اقسام نژاد پرستی، ملیت پرستی، خاتمه داده و به صورت ( انترناسیونالیسم اسلامی ) حضور خود را در صحنه سیاست اعلام می دارد و با یک نظام توحیدی و برنامه های الهی حکومت واحد جهانی را پی ریزی می کند و همه جهان را با یک رشته قوانین الهی که مطابق فطرت و آفرینش انسان است، اداره می نماید، و برای مجموع جهان یک قانون، یک دادگاه و یک ارتش، یک اقتصاد و یک اخلاق طرح ریزی می کند و در این طرح، تمام مردم جهان از مواهب طبیعی و الهی به طور مساوی برخوردار می باشند، نه اینکه یک کشور کوچک  از درآمد سرشاری برخوردار بوده، درحالی که انسانهای کشورهای دیگر با گرسنگی و فلاکت دست به گریبان باشند.

پیامبر گرامی در سخنان تاریخی خود در «حجة الوداع» هر نوع تبعیض میان انسانها را محکوم کرد و چنین فرمود:
"ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لادم و آدم من تراب ان اکرمکم عندالله اتقاکم و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی"، «ای مردم خدای شما یکی است، پدرتان یکی است، همه فرزند آدمید و آدم از خاک است، گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. و هیچ عربی بر عجمی فضیلت ندارد مگر به تقوی.»
باز فرمود: "ایها الناس ان الله اذهب عنکم نخوه الجاهلیه و تفاخرها بابائها الا انکم من آدم و آدم من تراب"، «ای مردم خداوند ننگ و عار جاهلیت و افتخار به نیاکان را از شما پاک کرد، آگاه باشید همه شما از آدم هستید و آدم از خاک است.»
باز می فرماید: "الا ان خیر عباد الله عبد  اتقاه ان الناس من عهد آدم یومنا هذا مثل اسنان المشط لافضل لعربی علی عجمی و لا حمر علی اسود بالتقوی"، «آگاه باشید بهترین بندگان خداوند بنده ای است که تقوی داشته باشد، مردم از زمان آدم تا به امروز، مثل دندانه های شانه (مساوی) هستند. عرب و بر عجم و سفید بر سیاه فضیلتی ندارد، مگر با تقوی.»
"انما الناس رجلان: مومن تقی کریم علی الله او فاجر شقی هین علی الله"، «مردم دو گروه هستند یا مومن و پرهیزگارند که پیش خدا گرامی هستند، یا بی تقوی و بدبختند که پیش خداوند خوار و ذلیلند.»
باز فرمود: "الا ان العربیه لیست بأب والد و لکنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم یبلغ به حسبه"، «عربیت پدر کسی به شمار نمی رود و فقط زبان گویائی است، آنکس که عمل او نتواند وی را به جائی برساند، حسب و نسب او هم او را به جائی نخواهد رساند».

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در روایتی می فرماید: «آنان که به قومیت خود تفاخر می کنند این کار را رها کنند و بدانند که این مایه های افتخار جز زغال جهنم چیزی  نیست و اگر آنان دست از این کار نکشند نزد خدا از «جعل» هائی است که کثافت را با بینی خود حمل می کنند،  پست تر خواهند بود».
علی علیه السلام فرمود: "اصل الانسان لبه و عقله و دینه و مروته یجعل نفسه و الایام  دول و الناس الی آدم شرع سواء"، «اصل انسان، قلب، عقل، دین و شرافتی است که انسان برای خود قرار می دهد، روزگار در حال تغییر است و مردم از زمان آدم در برابر  شرع برابرند.»

حالت کنونی جامعه انسانی که با ترس و التهاب به سر می برد، کانون اساسی فکری است برای تشکیل حکومت واحد جهانی، و مایه از بین رفتن هر نوع اختلاف و جدال، و زایل شدن اسباب جنگ های خانمان سوز، و در سایه چنین حکومتی است که جهان بشریت به سعادت و عزت می رسد و مردم جهان از نعمت های الهی و موهبت های طبیعی به طور مساوی استفاده می کنند.

علی علیه السلام فرمود: «ای مردم، بهترین مردم از لحاظ منزلت و بزرگترین آنها از حیث موقعیت در پیش خداوند فرمانبردارترین آنان است نسبت به دستورات خداوند و داناترین آنها است نسبت به اطاعت و تابع ترین آنها است نسبت به سنت پیامبر گرامی و... در پیش ما برای احدی از بندگان خدا، فضیلتی نیست مگر در سایه اطاعت خدا و پیامبر او و پیروی از قرآن و سنت پیامبر، این کتاب خداوند است پیش ما، سخنان و سیره پیامبر اکرم نیز درمیان ماست، هیچکس به آن جاهل نیست مگر کسی که مخالف و نسبت به خداوند معاند می باشد.
خداوند می فرماید: «ای مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را شعبه ها  و قبیله ها گردانیدیم، تا با هم آشنا شوید، بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما می باشد» پس هرکس از خداوند بترسد او شریف و گرامی و دوست داشتنی است، همین طور کسی که اهل اطاعت خدا و رسول او باشد.

منـابـع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 368 تا 371

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد