محتوای کتابهای سیف بن عمر، قهرمان حدیث سازی

فارسی 3621 نمایش |

سیف دو کتاب بنامهای «فتوح» و «جمل» نگاشته که سراسر شامل خرافات و تحریفات و افسانه هاست، و با این حال مطالب آنها در معتبرترین کتب تاریخ اسلام بعنوان قاطع ترین و حقیقی ترین مدارک تاریخی اسلامی انتشار یافته و تا به امروز نیز مورد استفاده است. سیف در این دو کتاب گروهی از شاعران و حماسه سرایان را آفریده است که همگی آنها یک صدا از افتخارات و بزرگیها و بزرگواریهای قبایل مضر بطور عموم، و قبیله تمیم بطور خصوص، و بیش از بیش از مناقب و فضایل تیره عمرو که فامیل و خویشاوندان شخص سیف بوده اند دم میزنند. همچنین برای ارائه برتری مقام قبیله خود عده ای چشمگیر بعنوان صحابه رسول خدا خلق کرده که همه آنها از قبیله تمیم برخاسته، و مقام و منزلتی خاص و درخور تقدس دارند و سبقتی در پذیرش اسلام! و نیز عده ای فرماندهان سپاه از قبیله  تمیم آفریده است که نبردهای خیالی سیف را رهبری میکنند، و راویانی را خلق کرده است و افسانه ها و قهرمانیهای دلاوران خیالی تمیم را از زبان آن راویان روایت میکند. و بالاخره برای قهرمانان و جنگ آوران قبیله تمیم که همگی آنها مخلوق تخیلاتش میباشند در کتاب فتوح و جمل خود، از پهلوانیهای آنان قصه ها پرداخته، و افسانه ها ساخته و هریک را بر دیگری ناظر و موید گردانیده است. سیف در داستانهایش از جنگهائی نام میبرد که هرگز اتفاق نیفتاده و پهنه کارزارهائی را به اسم میخواند که  وجود خارجی نداشته، شهرها و قصبات  و اماکنی را نام میبرد که بر پهنه زمین چنان جاهائی وجود خارجی نداشته اند، و هنوز هم ندارند. سیف برای نشان دادن قدرت ابتکار نبرد، شجاعت و دلیری، کاردانی و رزمندگی قهرمانان افسانه ای تمیمش، ارقام و اعدادی را از کشته های دشمن به دست میدهد که دهشت آور است بخصوص  وقتیکه دم از هزاران هزار کشته میزند، و یا آسیاب ها را برای سه شبانه روز از خون دشمن و تنها در یک نبرد بگردش در میآورد! درحالیکه در تمام صفحات آن ناحیه که جنگ در آن واقع شده، در آن روزگار به روی هم آن مقدار جاندار وجود نداشته تا چه رسد به انسان، تا کشته شوند و یا به اسارت گرفته شده باشند! و سیف بعنوان تأیید افسانه هایش و وجود چنان جنگهای خونین خیالی، بر زبان قهرمانانش قصاید و اشعار حماسی از فخر فروشی و خود برتربیتی قبایل مضر، بویژه تمیم، و کوبیدن و بیمقدار نشان دادن دشمنان خود سروده و بمناسبت آورده است. علاوه بر همه اینها، سیف بن عمر تمیمی، فرمانها و نامه ها جعل کرده و ساخته که از جانب خلفای وقت بنام آن قهرمانان خیالی صادر شده، و یا پستها و سمت هائی که به ایشان تفویض گردیده است، همچنین پیمان نامه های نظامی که آن قهرمانان با مردم شهرهای و مرزها بسته و امان نامه ها که صادر نموده اند در صورتیکه دریافتیم چنان فتحی در اصل صورت نگرفته و چنان اشخاصی هرگز وجود نداشته اند تا عهدنامه و امان نامه و پیمان نامه ای نوشته شود. کوتاه سخن اینکه سیف این نابغه دروغ پرداز پر تعصب با افسانه سازیهایش و داستان پردازیهایش و خلق آن همه اصحاب، و قهرمانان، و راویان و آن همه قصاید و اشعار حماسی توانسته است منشور بلند بالائی از مفاخر و فضائل و بزرگیهای قبیله مضر بخصوص قبیله تمیم و بالاخص تیره خود، بنی عمرو تهیه کند و بدست تاریخ بسپارد تا بیش از هزار سال هنوز بعنوان سندی حقیقی، و قاطع و معتبر، و گویای و قایع حساس ترین سالهای تاریخ اسلام باشد.

منـابـع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 90 تا 92

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد