نگاهی به علل ظهور پیامبران بزرگ از مناطق خاص

فارسی 1735 نمایش |

گاهی این سوال عنوان می شود که پیامبران اوالعزم که دارای شریعت و کتاب آسمانی بودند طبق صریح  تواریخشان، از شرق میانه برخاستند. نوح (ع) از سرزمین «عراق» برخاست و مرکز دعوت ابراهیم(ع)، عراق و شام بود، و به مصر و حجاز نیز  سفر کرد. موسی (ع) از مصر برخاست، سپس به فلسطین آمد. مرکز تولد و قیام دعوت مسیح(ع) نیز شام و فلسطین بود، و پیامبر اسلام (ص) از سرزمین حجاز برخاست. پیامبران دیگر نیز غالبا در همین مناطق می زیستند به طوری که می توان گفت: شرق میانه منطقه پیامبر خیز جهان بوده است! آیا دلیلی دارد که آنها همگی از این منطقه جهان برخیزند؟ و آیا مناطق دیگر نیازی به ظهور پیامبران یا پذیرش آنها را نداشته است؟

پاسخ

با توجه به وضع پیدایش جوامع بشری، و ظهور تمدن انسانی، این مسأله جای شگفتی نیست، زیرا مورخان بزرگ جهان تصریح می کنند که مشرق زمین (مخصوصا شرق میانه) گهواره تمدن انسانی است و منطقه ای که به نام هلال خصیب (هلال خصیب به معنی هلال پربرکت است و اشاره به منطقه ای است که از دره نیل شروع می شود و تا مسیر دجله و فرات و اروند رود، ادامه پیدا می کند، و به صورت یک هلال بزرگ روی نقشه جغرافیا منعکس است) زادگاه تمدنهای بزرگ جهان است. تمدن مصر باستان که قدیمی ترین تمدن شناخته شده جهان است، و تمدن بابل در عراق، و تمدن یمن در جنوب حجاز، و همچنین تمدن ایران و شامات همه نمونه تمدنهای معروف بشری هستند. آثار تاریخی مهمی که در این مناطق باقی مانده، و سنگ نوشته ها، همه شاهد گویای این مدعا است. قدمت تمدن انسانی در این مناطق به هفت هزار سال یا بیشتر باز می گردد، این از یکسو. از سوی دیگر، رابطه نزدیکی میان تمدن انسانی و ظهور پیامبران بزرگ  است، زیرا انسانهای متمدن نیز تمایل زیادتری به آئینهای الهی دارند، تا هم قوانین حقوقی و اجتماعی را تضمین کرده، جلو تعدیات و مفاسد را بگیرد، و هم فطرت الهی آنها را شکوفا سازد، به همین دلیل می گوییم نیاز بشر امروز، مخصوصا کشورهائی که از تمدن صنعتی سهم بیشتری دارند، به مذهب، از هر زمانی بیشتر است. اقوام وحشی یا نیمه وحشی، آمادگی زیادی برای پذیرش مذاهب ندارند، و اگر هم مذاهب را پذیرا شوند، قدرت نشر آن را ندارند. ولی هنگامی که مذهب در مراکز متمدن آشکار شود، به سرعت  آشکار میشود، به سرعت از آنجا به نقاط دیگر نشر پیدا می کند، زیرا مردم مناطق دیگر، برای حل مشکلتشان دائما در این مناطق رفت وآمد دارند، به علاوه وسائل نشر هرچه باشد، در این مراکز بیشتر است.

ممکن است گفته شود، پس چرا اسلام، بزرگترین آئین الهی، از یک منطقه عقب افتاده برخاست؟ ولی اگر درست به نقشه جغرافیا نگاه کنیم می بینیم این نقطه عقب افتاده یعنی «مکه» در واقع  مرکزی بوده که در اطراف آن، بقایای پنج تمدن معروف بزرگ وجود داشته، و مکه نسبت به آنها مانند مرکز دایره حساب می شده است. در شمال تمدن روم شرقی شامات، در شمال شرقی تمدن ایران و کلده و آشور، در جنوب یمن، و در غرب تمدن مصر باستان، درست به همین دلیل، هنگامی که اسلام گسترش یافت تمام قلمرو این تمدنهای پنجگانه را زیر سیطره خود قرار داد و همه را در خود ذوب نمود، جنبه های مثبت هرکدام را گرفت، و جنبه های منفی را حذف کرد و مسائل مهم عقیدتی و عملی را بر آن افزود و تمدن باشکوه اسلامی در سر تاسر این مناطق ظاهر گشت. خلاصه با توجه به آنچه در بالا گفتیم روشن می شود چرا خداوند حکیم  پیامبران بزرگ خویش را از شرق میانه مبعوث  کرده، و چرا مشرق زمین کانون ظهور ادیان بزرگ الهی بوده است.

منـابـع

سیدمحمد ضیاء آبادی - تفسیر سوره ابراهیم (ع) – از صفحه 367 تا 369

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها