ثواب کسی که لا اله الا الله بگوید

فارسی نسخه موبایل 2235 نمایش |

پاداش کسى که صد بار «لا اله الا الله» بگوید
1- «عن هشام بن سالم و أبی أیوب قال قال أبو عبد الله ع من قال لا إله إلا الله مائة مرة کان أفضل الناس ذلک الیوم عملا إلا من زاد؛ از هشام بن سالم و ابوایوب نقل شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس صد بار «لا اله الا الله» بگوید، عمل او در آن روز از همه مردم بالاتر است، مگر کسى که افزون بر این بگوید».
2- «عن سالم بن غانم عن أبی عبد الله ع قال من قال حین یأوی إلى فراشه لا إله إلا الله مائة مرة بنى الله له بیتا فی الجنة و من استغفر حین یأوی إلى فراشه مائة مرة تحاتت ذنوبه کما یسقط ورق الشجر؛ سالم بن غانم از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس هنگام رفتن به بستر خواب صد مرتبه «لا اله الا الله» بگوید، خداوند خانه اى در بهشت براى او بنا مى کند، و هر کس هنگام رفتن به بستر خواب صد مرتبه استغفار کند، گناهان او مانند برگ درخت فرو مى ریزد».

پاداش کسى که بگوید: «لا اله الا الله وحده وحده وحده»
«عن جابر بن یزید الجعفی عن أبی جعفر ع قال جاء جبرئیل إلى رسول الله ص فقال یا محمد طوبى لمن قال من أمتک لا إله إلا الله وحده وحده وحده؛ جابربن یزید جعفى از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: جبرئیل نزد پیامبر خدا (ص) آمد و گفت: اى محمد، خوشا به حال آن کس از امت تو که بگوید: «لا اله الا الله وحده وحده وحده».

پاداش کسى که با اخلاص «لا اله الا الله» بگوید
1- «عن محمد بن حمران عن أبی عبد الله ع قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة و إخلاصه بها أن یحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله؛ محمدبن حمران از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس از روى اخلاص «لا اله الا الله» بگوید وارد بهشت مى شود، و اخلاص او در این ذکر به این است که شهادت دادن به یگانگى خداوند او را از محرمات الهى باز دارد».
2- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص أتانی جبرئیل ع بین الصفا و المروة فقال یا محمد طوبى لمن قال من أمتک لا إله إلا الله مخلصا؛ از جابر از امام باقر (ع) نقل شده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: جبرئیل میان صفا و مروه بر من فرود آمد و گفت: اى محمد، خوشا به حال آن کس از امت تو که از روى اخلاص «لا اله الا الله» بگوید».
3- «عن زید بن أرقم عن النبی ص قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة و إخلاصه بها أن یحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله؛ زیدبن ارقم از پیامبر (ص) نقل کرده است که فرمود: هر کس از روى اخلاص «لا اله الا الله» بگوید وارد بهشت مى شود، و اخلاص او در این ذکر به این است که گواهى دادن به یکتایى خداوند او را از محرمات الهى باز دارد».
4- «زر بن حبیش قال سمعت حذیفة یقول لا یزال لا إله إلا الله ترد غضب الرب جل جلاله عن العباد ما کانوا لا یبالون ما انتقص من دنیاهم إذا سلم دینهم فإذا کانوا لا یبالون ما انتقص من دینهم إذا سلمت دنیاهم ثم قالوها ردت علیهم و قیل کذبتم و لستم بها صادقین؛ زربن حبیش مى گوید: از حذیفه شنیدم که مى گفت: ذکر «لا اله الا الله» همواره خشم پروردگار را از بندگانش برمى گرداند، مادامى که در برابر کاستیهاى دنیاى خود به سلامت دینشان بیندیشند، ولى اگر در برابر کاستیهاى دین خود به سلامت دنیایشان بیندیشند، هر چند این ذکر را بگویند از آنان پذیرفته نمى شود و به آنان مى گویند: دروغ مى گویید و در این ذکر راستگو نیستید».

پاداش کسى که صداى خود را به گفتن «لا اله الا الله» بلند کند
1- «عن سیف بن عمیرة عن الصادق ع قال قال رسول الله ص ما من مسلم یقول لا إله إلا الله یرفع بها صوته فیفرغ حتى تناثرت ذنوبه تحت قدمیه کما تناثر ورق الشجر تحتها؛ سیف بن عمیره از امام صادق (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: هیچ مسلمانى نیست که «لا اله الا الله» بگوید و صداى خود را به آن بلند کند مگر اینکه گناهان او زیر قدمهایش فرو مى ریزد، همان گونه که برگ درخت زیر درخت فرو مى ریزد».
2- «عن ابن عباس عن النبی ص قال ما من الکلام کلمة أحب إلى الله عز و جل من قول لا إله إلا الله و ما من عبد یقول لا إله إلا الله یمد بها صوته فیفرغ إلا تناثرت ذنوبه تحت قدمیه کما تناثر ورق الشجر تحتها؛ ابن عباس از پیامبر (ص) نقل کرده است که فرمود: در میان کلمات، هیچ کلمه اى نزد خدا محبوب تر از ذکر «لا اله الا الله» نیست، و هیچ بنده اى نیست که بگوید: «لا اله الا الله» مگر اینکه گناهان او زیر قدمهایش فرو مى ریزد، چنان که برگ درخت زیر آن فرو مى ریزد».
3- «أنس عن النبی ص قال کل جبار عنید من أبى أن یقول لا إله إلا الله؛ انس از پیامبر (ص) نقل کرده است که در تفسیر «کل جبار عنید» فرمود: او کسى است که از گفتن «لا اله الا الله» خوددارى کند».

پاداش کسى که «لا اله الا الله» را با شروط آن بگوید
«عن إسحاق بن راهویه قال لما وافى أبو الحسن الرضا ع نیسابور فأراد أن یرحل منها إلى المأمون اجتمع إلیه أصحاب الحدیث فقالوا له یا ابن رسول الله ترحل عنا و لا تحدثنا بحدیث نستفیده منک و کان قد قعد فی العماریة فاطلع رأسه و قال سمعت أبی موسى بن جعفر یقول سمعت أبی جعفر بن محمد یقول سمعت أبی محمد بن علی یقول سمعت أبی علی بن الحسین یقول سمعت أبی الحسین بن علی یقول سمعت أبی علی بن أبی طالب یقول سمعت رسول الله ص یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت الله عز و جل یقول لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی فلما مرت الراحلة نادى بشروطها و أنا من شروطها؛ اسحاق بن راهویه مى گوید: هنگامى که حضرت ابو الحسن على بن موسى الرضا (ع) [در سفر خراسان] به نیشابور رسید و خواست از آنجا به سوى مأمون کوچ کند، محدثان نزد او گرد آمدند و گفتند: اى پسر پیامبر خدا، از نزد ما مى روى و براى ما حدیثى که از آن بهره ببریم بیان نمى کنى؟ این در حالى بود که آن حضرت در عمارى نشسته بود. پس حضرت سر خود را از عمارى بیرون آورد و فرمود: از پدرم موسى بن جعفر (ع) شنیدم که مى فرمود: از پدرم جعفربن محمد (ع) شنیدم که مى فرمود: از پدرم محمدبن على (ع) شنیدم که مى فرمود: از پدرم على بن الحسین (ع) شنیدم که مى فرمود: از پدرم حسین بن على (ع) شنیدم که مى فرمود: از پدرم امیر مؤمنان على بن ابیطالب (ع) شنیدم که مى فرمود: از پیامبر خدا شنیدم که مى فرمود: از جبرئیل شنیدم که مى فرمود: از خداوند بزرگ شنیدم که مى فرمود: کلمه «لا اله الا الله» دژ استوار من است، هر کس به این دژ در آید، از عذاب من ایمن خواهد بود. پس هنگامى که مرکب حضرت حرکت کرد، با صداى بلند فرمود: با شروط آن، و من خود یکى از شروط آن هستم».

پاداش کسى که شهادت «لا اله الا الله» از او پذیرفته شود
«عن أبی سعید الخدری قال کان رسول الله ص ذات یوم جالسا و عنده نفر من أصحابه فیهم علی بن أبی طالب ع إذ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال رجلان من أصحابه فنحن نقول لا إله إلا الله فقال رسول الله ص إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا و من شیعته الذین أخذ ربنا میثاقهم فقال الرجلان فنحن نقول لا إله إلا الله فوضع رسول الله ص یده على رأس علی ع ثم قال علامة ذلک أن لا تحلا عقده و لا تجلسا مجلسه و لا تکذبا حدیثه؛ ابوسعید خدرى مى گوید: روزى پیامبر خدا (ص) نشسته بود و تنى چند از یارانش که على بن ابیطالب (ع) از جمله آنها بود نزد وى حضور داشتند. حضرت فرمود: هر کس «لا اله الا الله» بگوید وارد بهشت مى شود. پس دو تن از یاران حضرت گفتند: ما نیز «لا اله الا الله» مى گوییم. رسول خدا (ص) فرمود: شهادت «لا اله الا الله» تنها از این شخص [اشاره به على بن ابیطالب (ع)] و از شیعیان او که پروردگارمان از آنان پیمان گرفته است پذیرفته مى شود. باز آن دو تن گفتند: ما نیز «لا اله الا الله» مى گوییم. پیامبر (ص) دست بر سر على گذاشت، سپس به آن دو فرمود: نشانه آن این است که بیعت او را نشکنید، و در جایگاه او ننشینید، و سخنش را تکذیب نکنید».

پاداش کسى که صد مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الملک الحق المبین»
«عن مالک بن أعین عن أبی عبد الله ع قال من قال مائة مرة لا إله إلا الله الملک الحق المبین أعاذه الله العزیز الجبار من الفقر و أنس وحشة قبره و استجلب الغنى و استقرع باب الجنة؛ مالک بن اعین از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس صد مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الملک الحق المبین» خداى پیروزمند قاهر او را از تنگدستى حفظ مى کند، و وحشت قبر را از او بر مى دارد، و خود بى نیازى را براى خویش فراهم مى آورد، و (روز قیامت) در بهشت را خواهد کوبید».

پاداش کسى که بدون تعجب بگوید:«لا اله الا الله»
«عن جابر عن أبی عبد الله ع قال من قال لا إله إلا الله من غیر تعجب خلق الله منها طائرا یرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم الساعة و یذکر قائلها؛ جابر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بدون تعجب بگوید: «لا اله الا الله» خداوند پرنده اى را از آن خلق مى کند که تا روز رستاخیز بالاى سر صاحب آن پر مى زند و براى گوینده اش ذکر خدا مى گوید».

پاداش کسى که هر روز بگوید: «اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا»
«عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول من قال فی یومه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له إلها واحدا أحدا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا کتب الله له خمسا و أربعین ألف ألف حسنة و محا عنه خمسا و أربعین ألف ألف سیئة و رفع له خمسا و أربعین ألف ألف درجة و کان کمن قرأ القرآن فی یوم اثنتی عشرة مرة و بنى له بیتا فی الجنة؛ عمربن یزید مى گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: هر کس در هر روز بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا» خداوند براى او چهل و پنج هزار هزار حسنه مى نویسد، و چهل و پنج هزار هزار گناه از او محو مى کند، و چهل و پنج هزار هزار درجه براى او بالا مى برد، و مانند کسى است که در آن روز دوازده مرتبه قرآن را ختم کرده باشد، و خداوند براى او خانه اى در بهشت بنا مى کند».

پاداش کسى که هر روز سى مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الحق المبین»
«عن الأوزاعی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال من قال فی کل یوم ثلاثین مرة لا إله إلا الله الحق المبین استقبل الغنى و استدبر الفقر و قرع باب الجنة؛ اوزاعى از جعفربن محمد از پدرش از پدرانش (ع) نقل کرده است که: هر کس در هر روز سى مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الحق المبین» به بى نیازى روى مى آورد، و تنگدستى را پشت سر مى گذارد، و در بهشت را خواهد کوبید».

پاداش بسیار گفتن «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص أکثروا من سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر فإنهن یأتین یوم القیامة لهن مقدمات و مؤخرات و معقبات و هن الباقیات الصالحات؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: ذکر «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» را بسیار بگویید، زیرا این ذکرها در قیامت با گروهى از فرشتگان که برخى پیشگام و برخى نیز از پیش رو و پشت سر نگهبانند خواهند آمد، و این اذکار ذخیره هاى نیکویى هستند».

پاداش کسى که هر روز پانزده مرتبه بگوید: «لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیة و رقا»
«عن بشر الأوزاعی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال من قال فی کل یوم خمس عشرة مرة لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إیمانا و تصدیقا لا إله إلا الله عبودیة و رقا أقبل الله علیه بوجهه فلم یصرف عنه وجهه حتى یدخل الجنة؛ اوزاعى از جعفربن محمد از پدرش از پدرانش (ع) نقل کرده است که: هر کس در هر روز پانزده مرتبه بگوید: «لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیة و رقا» خداوند با رحمت خود به او روى مى آورد، و از او روى بر نمى تابد تا وارد بهشت شود».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 4-9

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصارى)- صفحه 12-21

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد