اخبار پیامبر (ص) از غیب

فارسی 3091 نمایش |

قرآن کریم، گزارش اخبار غیبی حضرت مسیح (ع) را در ردیف معجزات خویش دانسته، می‌فرماید: «...و أنبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم إن فی ذلک لا یة لکم إن کنتم مؤمنین؛ من (عیسی) از جانب پروردگارتان برایتان معجزه‌ای آورده‌ ام. من از جنس گل برای شما چیزی به شکل پرنده می‌ سازم، آن‌ گاه در او می‌دمم. پس، به اذن خدا پرنده‌ ای می‌شود و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می‌بخشم و مردگان را زنده می‌کنم و شما را از آنچه می‌خورید و در خانه هایتان ذخیره می‌کنید، خبر می‌ دهم. مسلما در این معجزات برای شما عبرت است؛ اگر مؤمن باشید.» (آل‌عمران/ 49)
قرآن کریم درباره‌ پیامبر اکرم (ص) بیش از چهل معجزه و اخبار از غیب نقل کرده است. شیخ حر عاملی (ره) پس از بیان این آیات، تعداد هفتصد و بیست حدیث از کلمات و سخنان پیامبر از غیب نقل کرده، در پایان افزوده است:
"ابن شهر آشوب" در کتاب مناقب احادیث فراوانی درباره‌ اجابت دعاهای پیامبر و گزارش‌ های او از رؤیا، از سخن گفتن با جمادات و کلام حیوانات و گفتار او از غیب و معجزات کرداری او و آنچه از حیوانات و جمادات پس از وفات او (ص) به وقوع پیوست و...
خاطرنشان ساخته و افزوده است: معجزات پیامبر را هیچ کس دیگر جز خود او نداشته است، چنان‌که "قطب راوندی" برای پیامبر (ص) چهار هزار و چهار صد و چهل عدد قایل شده و مقدار سه هزار عدد آن‌ ها را نام برده است.

منـابـع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی جلد3- صفحه 361

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد