معجزات پیامبر اسلام در قرآن

فارسی 3580 نمایش |

چند فقره از معجزات پیامبر اسلام را خود قرآن به طور صریح متذکر است. از جمله:
«سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی التی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر؛ منزه است آن خدایی که بنده خود را در شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی برد، برای آنکه آیات خود را به او بنمایاند.» (اسراء/ 1)
در اینجا در کمال صراحت یک سفر غیر عادی جسمانی را برای رسول الله (ص) نقل می کند. در زمانی که مرکب تندرو آن روز شتر بوده و جت و هواپیما نبوده است. رسول الله (ص) از مسجدالحرام به فلسطین در شبی سفر کند! یه غیر از معجزه نمی توان چیز دیگری بر آن نام نهاد.
وقتی این آیه نازل شد کفار قریش گفتند تو چه دلیلی داری بر این مطلب که در آن شب سیر کردی؟ رسول الله در جواب آنان، خصوصیات قافله ای که از شام به مکه می آمد نقل کرد که در فلان جا اطراق کرده بودند و چنین و چنان با یکدیگر گفتگو می کردند و بر کفار قریش معلوم شد که او را از کنار قافله گذشته است.
و نیز داستان شق القمر: «اقتربت الساعة وانشق القمر و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مسمر؛ نزدیک شد ساعت و بشکافت ماه و اگر آیتی ببینید روی برتابند و گویند جادویی است کامل.» (قمر/ 1-2)
این آیه اشاره به داستان شق القمر توسط رسول الله (ص) است.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 1و2- صفحه 234-235

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد