حورالعین، نمونه ای از نعمتهای خداوند در بهشت

فارسی 4087 نمایش |

از جمله چیزهائیکه خداوند برای مؤمن قرار داده و آنرا به بزرگی ذکر فرموده حورالعین است «حور مقصورات فی الخیام» خداوند یک چنین موجود لطیفی را در مهمانخانه خود وعده فرموده است. علی (ع) میفرماید: بزرگ بشمارید چیزهائی را که خداوند بزرگ شمرده و کوچک بدانید آنچه را خداوند کوچک دانسته، در دعا معصوم میفرماید: «زوجنی من الحورالعین» و در دعاهای دیگر ذکر شده است، و در این آیه که میفرماید: «و زوجنا هم بحور عین» آیه شریفه یعنی تزویج نمودم حور عین را برای مؤمنین. در ضمن فهمانده شده که تزویج حورالعین با مؤمنین غیر از تزویج این دنیا است. برای نمونه حدیث شریفی عرض می کنیم در بحارالانوار ذکر می کند از سعید بن مصیب که گوید: دیدم در کوفه حضرت زین العابدین (ع) را که از حمام در آمده خود را پاک و پاکیزه نمود و با حنا محاسن شریف را خضاب کرده لباس فاخری پوشیده و خود را معطر فرمود عرض کردم کجا میروی میروم مسجدالنبی نماز کنم عرض کردم حالا موقع نماز نیست فرمود میخواهم خواستگاری حورالعین نمایم.

حوریان بهشتی طیب و پاکند
انسان اگر از هر آلودگی ظاهری و باطنی و از هر گناهی و خلق زشتی پاک شد شایستگی تزویج با آنها را پیدا میکند. اولا حور بمعنای شدت سفیدی چشم است و سیاهی چشم حورالعین هم مانند سفیدی چشم آنها شدت دارد و اما مسئله لطافت جمال. از جمالش روایات کثیره ای است، رسول الله (ص) فرمود اگر زنی از حوریان بهشتی در این عالم بیاید تمام مردها هلاک میشوند طاقت دیدنش را ندارند.
یا میفرماید اگر حور بهشتی در عالم دنیا بیاید نور ماه را محو میکند دیگر از لطافت حور فرماید که هفتاد حله بپوشد که هر حله ای بوئی جداگانه دارد و آنقدر این حله ها و بدن حور لطیف است که از پشت آن پوست بدن بلکه مغز استخوانش همه پیداست بمانند درهمی که در قعر آب صافی دیده میشود، هر حوری را برای تجلیل مؤمن معین کرده اند و هر کدام تاجی بسر دارد. بیچاره اهل عالم که به این زنهای عالم طبیعت دلخوش کرده اند حوریان بقدری بمؤمنین مشتاقند که خدا میفرماید: «قاصرات الطرف» چشمانشان از غیر همسرشان نگه داشته شده است و اگر مؤمن دیر بیاید حوریان طاقت ندارند. این نکته را هم بگوییم که بعضی از افراد کوته فکر برای ابراز تقدس میگویند ما حورالعین نمیخواهیم چنانچه یکی از مقدسین با استادش صحبت کرد و کوچکی خود را بروز داد، گفت من از خدا همسری یا حورالعین را نمیخواهم استاد گفت چرا؟ گفت چون من اهل شهوت نیستم. استاد فرمود حوریان بهشتی نه مثل زنهای دنیایند هم صحبتی با زنهای دنیا باعث غفلت است بالعکس حوریان بهشتی صحبت و آمیزش با آنها ذکر خداست. وقتی حور تبسم میکند نور دندانهایش قصر را روشن می کند.

یاس بهشتی، بوی حور
دیگر از خصوصیات حورالعین روایاتی راجع به بوی ذاتی خود اوست که بوی گل یاس بهشتی میدهد (نه گل یاس این دنیا) بوی حور از پانصد سال راه بمشام میرسد وقتی مؤمن سر از قبر بیرون میآورد این بو به مشامش میرسد.
روایتی است از شیعه و سنی است که منقول است از رسول الله (ص) که فرمود: بوی انبیاء بوی به است و بوی حوریان بهشتی بوی گل یاس و بوی ملائکه بوی گل سرخ است. و فرمود اما دخترم زهرا (ع) بوی هر سه را میدهد هم بوی بدن انبیاء و هم بوی حور و هم بوی ملائکه.

منـابـع

آیت الله دستغیب- قیامت و قرآن- صفحه 33-36

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها