گیاهان روشنایی بخش

فارسی 1712 نمایش |

نمی دانم دیده اید یا ندیده اید؟ من که ندیده ام ولی خوانده ام که دو گروه از گیاهان انگلها و قارچها هستند که دارای پیکری درخشنده می باشند و من عکس بعضی از آنها را دیده ام. روشنائی آنها جوری است که در تاریکی شب، کاملا خود را نشان می دهند. آیا روشنائی آنها، از چیست؟ آیا چه ماده محترقه ای تمام نشدنی در پیکر آنها موجود است که این روشنائی از آن پدید می آید؟ آیا این نورها به چه وسیله پخش می شود؟ بوسیله لامپ یا وسیله دیگر؟ نورافکن آنها در کدام کارخانه بدست کدام مهندس ساخته شده است و چه کسی آن را نصب کرده است؟ آیا ماده دانشمند است و می تواند ماده محترقه را از غیرمحترقه تمیز بدهد؟ هرگز، چون ماده فاقد علم می باشد. آیا مهندسین عالی مقام بشری می توانند از آب و هوا و غذاهائی که نباتات از زمین میخورند، چراغی نورانی به این کوچکی و ریزی بسازند؟ آنهم چراغی که خودش پیوسته ماده احتراقی خود را درست کنند و نیازی به کمک خارجی نداشته باشد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 63

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها