اصحاب السبت

فارسی 2797 نمایش |

اصحاب السبت، گروهی از یهودیان بودند که در قریه ای در کنار دریا زندگی می کردند، خداوند آنها را از گرفتن ماهی در روز شنبه، منع کرده بود و خداوند می خواست تا آنها را آزمایش کند، زیرا ماهی ها در روزهای شنبه انبوه بودند و بر روی سطح آب میآمدند و روزهای دیگر نمی آمدند، از همین جهت، صید آنها در روز شنبه تحریم شده بود، ولی آنان این فرمان خدا را نادیده گرفتند و به خدا خیانت کردند. خداوند هم به کیفر این عمل، آنان را به صورت بوزینه هایی ذلیل و خاموش درآورد و به نفرین، مبتلایشان کرد. اصحاب السبت در زمان حضرت داود، زندگی می کردند. نام قریه آنها را، مفسران ایله گفته اند و محل آن را در کنار دریای احمر ذکر کرده اند.
آنها در این نوع صید کردن ماهی، به حیله شرعی متوسل می شدند، از این رو، حوضچه هایی در کنار دریا می کندند و یک راه از دریا به آن باز می گذاشتند که آب دریا به آنجا سرازیر شود، چون روز جمعه می شد، آن راه را باز می کردند تا ماهیان از دریا وارد آنجا می شدند و غروب روز شنبه، آن راه را می بستند تا ماهی ها دیگر نتوانند به دریا بروند و آنگاه در روز یکشنبه که دیگر صید ماهی منعی نداشت، آن ماهی ها را می گرفتند که مورد غضب خدا واقع شدند و کیفر عمل خود را دیدند. این نام در قرآن 3 مرتبه در سوره های بقره آیه 61، نساء آیه 47، مائده آیه 65 و 82 آمده، ولی ظاهرا در تورات ذکری از (اصحاب السبت) نیست.
 

منـابـع

احمد صدر حاج سید جوادی- دائرة المعارف تشیع- ج 2

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها