فیروزکوه

فارسی 3466 نمایش |

فیروزکوه شهری قدیمی است که برخی آن را با حوادث مرتبط با دماوند هم چون افسانه فریدون و ضحاک مرتبط می دانند. یکی از نوشته های معتبر درباره تاریخ این شهر به نوشته محمدبن جریر طبری (۳۱۰۲۲۶ ه .ق ) در کتاب "تاریخ الرسل و الملوک" باز می گردد.

در این نوشته طبری می نویسد: "فیروز پسر یزدگرد، پسر بهرام بود و پادشاهی وی پس از آن بود که برادر و سه تن از خاندان خویش را کشت. گویند در ملک وی هفت سال پیاپی قحطی شد و در آن دوران سخت، رعیت را چنان راه برد که هیچ کس از گرسنگی نمرد مگر یکی و او به خداوند نالید که رحمت خویش از او و رعیت او دریغ ندارد و باران ببارد و خدای اجابت کرد ولایت مانند پیش پرآب شد و درختان جان گرفت. فیروز بگفت تا به ری شهری بسازند و آن را فیروز نام کرد و مابین گرگان و دربند نیز شهری بساختند و آن را فیروز نام کردند و..."
به احتمال قریب به یقین شهری که طبری احداث آن را به فیروز ساسانی در ری نسبت می دهد، شهری جز فیروزکوه نبوده است. به دلیل همین قدمت فیروزکوه از شهرهایی است که تپه های باستانی زیادی دارد.

منـابـع

ویکی پدیا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها