عباس اقبال آشتیانی

English فارسی 6185 نمایش |

عباس اقبال آشتیانی (1314هـ.ق. / 1275 خورشیدی - 21 آبان 1334خورشیدی). عباس اقبال آشتیانی فرزند محمدعلی در سال 1275 خورشیدی در آشتیان زاده شد. پس از آموختن دروس ابتدایی در سال 1328 قمری به تهران آمد و ابتدا به مدرسه شرکت گلستان و سپس به مدرسه دارالفنون وارد شد. پس از فراغت از تحصیل در کتابخانه عمومی معارف مشغول کار شد و در همان اوقات در مدرسه دارالفنون زبان فارسی تدریس می کرد. تدریس ادبیات و جغرافیا در مدارس نظام و علوم سیاسی در دارالمعلمین عالی نیز سالها با او بود. وی در سال 1304 خورشیدی از طرف وزارت جنگ با سمت منشی به همراه هیأت نظامی ایران به پاریس رفت و توفیق یافت که از دانشگاه سوربن درجه لیسانس در ادبیات را اخذ کند. شهرت نویسندگی اقبال با نشر مقالات تاریخی و ادبی در مجله های دانشکده، فروغ و تربیت شروع شد. پس از بازگشت از اروپا به استادی دانشگاه برگزیده شد و در فرهنسگتان ایران از اعضاء دائمی بود. از سال 1323 تا 1328 خورشیدی مجله یادگار را در تهران منتشر کرد و نیز به تاأسیس انجمن نثر آثار ایران مبادرت ورزید که نثر کتب مفقود فارسی را منظور داشت. وی تأهل اختیار نکرد و در چند سال آخر عمر سمت رایزن فرهنگی ایران در کشور های ترکیه و ایتالیا را داشت و سرانجام در 21 آبان ماه 1334 خورشیدی در شهر رم در سن 59 در فقر و تنگدستی درگذشت.

فهرست مندرجات
1- تصحیح ها
2- تألیفات
3- ترجمه ها
4- منبع

تصحیح ها
طبقات الشعراء فی مدح الخلفاء و الوزرا
حدائق السحر فی دقائق الشعر (1309)
بیان الادیان (1312)
تجارب السلف (1313)
تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام (1313)
معالم العلماء (1313)
تتمه الیتیمه (به عربی) (1313)
شاهنامه فردوسی (1314)
دیوان امیر الشعراء محمد بن عبدالملک نیشابوری (1319)
لغات فرس (1320)
تاریخ طبرستان (1320)
سیاست نامه (1320)
کلیات عبید زاکانی (1321)
روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس (1325)
انیس العشاق (1325)
تاریخ نو (1327)
شد الزار فی حظ الوزار عن زوار المزار (با محمد قزوینی) (1328)
ترجمه محاسن اصفهان (1328)
مجمع التواریخ (1328)
سمط العلی للحضره العلیا (1328)
عتبه الکتبه (با محمد قزوینی) (1329)
المضاف الی بدیع الازمان فی وقایع کرمان (1331)
فضایل الانام من رسائل حجه الاسلام (1333)
شرح قصیده عینیه ابن سینا در احوال نفس (1334)
ذیل بر سیر العباد سنایی (1334)

تالیفات
تاریخ مغول
شرح حال عبدالله بن مقفع (1306)
خاندان نوبختی (1311)
تاریخ اکتشافات جغرافیایی و تاریخ علم جغرافیا (1314)
مطالعاتی درباره بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس (1328)
وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی (1338)
میرزا تقی خان امیرکبیر (1340)
تاریخ جواهر در ایران (1340)
قابوس وشمگیر زیاری (1342)
تاریخ مفصل ایران از استیلای مغول تا انقلاب مشروطیت

ترجمه ها
یادداشت های ژنرال
مأاموریت ژنرال گاردن در ایران (1310)
طبقات سلاطین (1312)
سه سال در دربار ایران (1326)

منـابـع

دایرةالمعارف فارسی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها