عاصم ابن ابی النجود کوفی

English فارسی 9575 نمایش |

از مردم کوفه است، عاصم از قراء هفتگانه و شیعی است و قرآن را بر ابی عبدالرحمن عبدالله بن حبیب سلمی شیعی که از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) بود، قرائت کرد. عاصم با یک واسطه راوی قرائت امیرالمؤمنین (ع) است. به همین جهت گفته ‏اند فصیح‏ترین قراآت قرائت عاصم می‏ باشد، زیرا وی قرائت اصیل آورده است. خوانساری در کتاب روضات الجنان در شرح احوال عاصم می‏نویسد: «وی پارساترین و پرهیزگارترین قراء، و رأی او درست‏ترین آراء در قرائت به شمار می ‏رود. قاطبه دانشمندان شیعی، قرائت عاصم را فصیح‏ترین قراآت دانسته‏ اند. روایان وی عبارتند از: حفص و ابوبکر عیاش.

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها