جابر ابن عبدالله انصاری

فارسی 10284 نمایش |

از اصحاب مشهور پیامبر اسلام، از محدثین موثق و معاصر با امامت امام اول شیعه حضرت علی (ع)، تا زمان امام پنجم شیعه حضرت باقر (ع). پدرش عبدالله که قبل از هجرت پیامبر اسلام به مدینه مسلمان شد و در جنگ بدر حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. نسب او به قبیله خزرج می رسد و از اعقاب او در ایران افرادی هستند که مشهورترین آنها، شیخ مرتضی انصاری، فقیه و اصولی بزرگ شیعه در دوران معاصر است. البته در آفریقا و بخارا و عراق نیز افرادی را منتسب به او می دانند. از فرزندان او، نام چند پسرش، عبدالرحمان، محمد، محمود، عقیل و عبدالله در تاریخ هست که او نیز به "ابوعبدالله" مشهور بود. اولین حضور جابر در خدمت پیغمبر اسلام، در سن نوجوانی اش، سال سیزدهم بعثت در بیعت عقبه دوم (بیعت اوس و خزرج) بود که ظاهرا او حدود شانزده سال داشت. بعد از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، وی از جوانانی بود که در بیشتر غزوه ها و سریه ها (به جز جنگ بدر و احد) آن هم به خاطر اطاعت از پدرش، در سرپرستی عیالات و خانواده که در غیاب پدر متکفل بود، شرکت داشت و بعد از شهادت پدر، سرپرست 9 خواهر خود با مشکلات مالی زیاد و بدهی های پدرش شد و از آنجا که با پیغمبر خدا رابطه ای محبت آمیز و دوستانه داشت، حضرت در برگشت از جنگ (ذات الرقاع) از حال او جویا و مشکلات مالی او را برطرف نمودند. از 27 جنگ رسول خدا با کفار، به طور حتم، جابر در 16 جنگ و برخی سریه ها شرکت داشته است.

موضع جابر در دوران خلفا، بعد از پیغمبر
-در دوره خلفای راشدین بیشتر به فعالیت های علمی و تعلیمی پرداخت و از امور سیاسی و نظامی دوری می کرد. در زمان خلیفه اول فقط در یک مأموریت جنگی در آغاز فتوحات مسلمین شرکت کرد. وی در گزارشی از حضورش در سپاه "خالدبن ولید" که برای محاصره دمشق به کمک سپاه شام رفته بود، سخن گفته است.
- در زمان خلافت خلیفه دوم