جستجو

تشکیک در اهمیت عبادات

در مورد نماز به ما می گویند که پیامبر اکرم (ص) فرمود و یا ائمه اطهار فرمودند (چون هم در کلمات رسول اکرم (ص) هست و هم در کلمات ائمه)، «الصلوة عمود الدین»؛ «نماز عمود خیمه دین است» یعنی اگر دین را به منزله یک خیمه بر پا شده ای بدانیم که هم چادر دارد و هم طناب و هم حلقه و هم میخی که به زمین کوبیده اند و هم عمودی که آن خیمه را بر پانگاه داشته است، نماز به منزله عمود این خیمه بر پا شده است و مخصوصا در حدیث نبوی که رسول اکرم (ص) بیان فرموده است، همین مطلب به همین شکل که برای شما عرض کردم توضیح داده شده است. درباره نماز وارد شده است: «ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها»؛ «یعنی شرط قبولی و پذیرش سایر اعمال انسان قبولی نماز است». به این معنی که اگر انسان کارهای خیری انجام بدهد و نماز نخواند و یا نماز بخواند اما نماز نادرست و غیر مقبولی که رد بشود، سایر کارهای خیر او هم رد می شود. شرط قبولی سایر کارهای خیر انسان قبول شدن نماز اوست.

در حدیث دیگر است که: «الصلوة قربان کل تقی»، نماز مایه تقرب هر انسان پرهیزکار است. باز در حدیث دیگر است که شیطان همیشه از مؤمن ناراحت و گریزان است، مادامی که مراقب و محافظ نمازش هست و امثال اینها که ما در اخبار و احادیث زیاد داریم و حتی از خود قرآن مجید می توان این مطلب را یعنی اهمیت فوق العاده نماز را استنباط کرد. سؤالی که در این زمینه به وجود می آید این است که گاهی از بعضی افراد شنیده می شود که این همه احادیثی که درباره اهمیت نماز هست لااقل باید برخی از اینها ساختگی باشد، درست نباشد، احادیث صحیح و معتبر نباشد، کلام پیغمبر و ائمه نباشد. شاید اینها را در دوره هائی که زهاد و عباد زیاد شدند یعنی بازار زهد و عبادت داغ شد، ساخته اند و مخصوصا در قرنهای دوم و سوم هجری که افرادی پیدا شدند زهرا مسلک و خیلی افراطی در عبادت که کارشان کم و بیش به رهبانیت کشیده شده بود.

منابع

  • مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 122-121

کلید واژه ها

انسان نماز فلسفه احکام عبادت موجودات خدا حدیث

مطالب مرتبط

اصول تربیتی در نماز خلع بدن، از آثار عبودیت احکام نمازگزار در نماز یاد خدا در همه احوال از نظر آیات و روایات انواع پرستش و عبادت خداوند اهمیت خطبه های نماز جمعه ارتباط اخلاق و پرستش در احادیث

اطلاعات بیشتر

افراط در زهد و عبادت اسلام استخفاف نماز استخفاف عبادات

ابزار ها