ماجرای حضرت موسی (ع) و کوه طور

فارسی 3330 نمایش |

می دانیم که ارزش هر مکانی در منطق قرآن به خاطر به وقوع پیوستن قضیه ای الهی و حیاتبخش در آن می باشد، بنابراین ارزش و قداست کوه طور به خاطر واقع شدن قضایا و حوادثی عظیم در طول رسالت موسی پیامبر علیه السلام در آن می باشد. حال برای دریافت این معنی، باید زندگی سراسر رنج و تلاش و مبارزه ی این پیامبر بزرگ را از نظر گذراند تا فرازهای حساس آن را به دست آورد و در نتیجه، عظمت کوه طور که مورد سوگند قرآن قرار گرفته، روشن شود.

از همه حوادث و فرازهای زندگی موسی چشم می پوشیم و فقط یک حادثه را یاد آور می شویم. مهمترین حادثه ی درخشان در طول رسالت موسی علیه السلام در این سرزمین مقدس طور سینا، مسئله وحی الهی است که بر او نازل می گردید که برای توضیح این معنی اشاره کوتاهی به تاریخ آن می شود.

موسی پس از آنکه مدتی در مصر کنار دستگاه فرعون زیست و به قدرت جوانی رسید، قصد سرزمین «مدین» نموده و متوجه آن سامان گردید و پس از آنکه با مشقتی وارد مدین شد، خواست الهی وی را به خانه شعیب (ع)  رهنمون ساخت. برنامه ی ازدواج موسی با دختر شعیب «صفورا» تهیه شد، بدین قرار که مهریه ی ازدواج، ماندن موسی به مدت هشت یا ده سال پیش شعیب تعیین شد و موسی پذیرفت. آنگاه موسی مدت خدمت را به پایان رسانید و با اهلبیت خود از حضور شعیب رو به دیار خود کرد، ناگاه آتشی از جانب طور دید، به خانواده ای خود گفت: شما در اینجا توقف کنید  که آتشی به نظرم رسید میروم تا شاید از آن خبری بیاورم یا برای  گرم شدن شما، شعله هایی برگیرم شاید شما گرم شوید. چون موسی به آن نزدیک شد، باز از جانب  وادی ایمن در آن بارگاه مبارک از آن درخت مقدس ندایی رسید که ای موسی هشدار که منم خدای یکتا و پروردگار جهانیان، "فاخلع نعلیک": همه ی علایق غیر مرا از خود دور کن که اکنون در وادی مقدس و مقام قرب ما قدم نهادی و من تو را به رسالت خود  برگزیدم. در این صورت به سخن وحی گوش فرا دار تا کلام مرا بشنوی: "إننی أنا الله لا إله إلا فاعبدنی و أقم الصلوه لذکری".

سپس خداوند وی را به دو معجزه ی بزرگ (عصا به صورت اژدها و ید بیضا ) مجهز فرموده و به سوی فرعون و فرعونیان مأمور نمود. موسی علیه السلام پس از آن که مبارزات پیگیری علیه حکومت ظالمانه و ظاغوتی فرعون و فرعونیان نمود و معجزاتی به بنی اسرائیل نشان داد، به بنی اسرائیل خبر داد که خداوند به زودی فرعون را هلاک می نماید، و همچنین به زودی کتابی از جانب خداوند برای هدایت آنها به وی نازل می گردد. پس ازآنکه خداوند فرعون را هلاک نمود، موسی از درگاه الهی خواستار کتاب گردید. خداوند به وی امر فرمود به دامنه ی کوه طور ایمن حرکت کرده به مدت سی روز با حالت روزه داری در آنجا اقامت و خدای را عبادت نماید. وقتی که موسی برنامه ی سی روز خود را به پایان برد، خداوند امر نمود که ده روز دیگر نیز روزه بگیرد و عبادت خود را کامل نماید. بعد از تمام شدن چهل روز، خداوند به او وحی فرستاد. هنگامی که موسی با هفتاد نفر از بزرگان قومش که انتخاب شده بودند، در وقت معین به وعدگاه آمدند، خدا با وی سخن گفت. خدا فرمود ای موسی! من ترا برای اینکه پیغامهای مرا به خلق برسانی برگزیدم و به کلام (و هم صحبتی خویش) انتخاب کردم پس آنچه را که به تو فرستادم فرا گیر و شکر الهی به جای آور. بنابراین موسی همه ی حقایق و تعالیم تورات را در این سرزمین از مبدء وحی الهی فرا گرفته، و این سرزمین محل ارتباط  وی با مبداء اعلی بوده و در واقع سرزمین طور سینا، فرودگاه وحی بر موسی می باشد و بدین جهت است که این سرزمین دارای این همه عظمت و ارزش و قداست می گردد که در دو مورد در قرآن مجید مورد سوگند قرار می گیرد: 1.. "والطور" سوره طور آیه 1، 2. "وطور سنین" سوره تین آیه 2

منـابـع

ابوالقاسم رزاقی- سوگندهای قرآن - از صفحه 380 تا 382

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها