تماس با موسسه فرهنگی جام طهور :

نشانی مؤسسۀ فرهنگی هنری جام طهور:

تهران - میدان قدس - روبروی بیمارستان شهدا - ساختمان 150 - طبقۀ چهارم

 

تلفن و دورنگار:

021-22709931

021-22709957

فرم تماس