ملا عبدالله یزدی

English فارسی 7827 نمایش |

ملاعبدالله یزدی صاحب حاشیه معروف بر تهذیب المنطق که به حاشیه ملاعبدالله معروف و کتاب درسی طلاب در منطق است. بعضی مدعی شده اند که از علوم شرعیه بی اطلاع بوده است، ولی بر عکس، هم فقیه بوده و هم اهل معقول، خصوصا منطق.
در شیراز نزد جمال الدین محمود و امیر غیاث الدین دشتکی تحصیل کرده است، در آخر عمر به عراق رفته و مجاور شده و در همانجا در سال 981 درگذشته است. (روضات الجنات ص 358)

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 507

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها