زفر بن الهذیل

فارسی 7737 نمایش |

ابوالهذیل زفر، فرزند هذیل بن قیس بن سلیم بن قیس عالم و فقیه حنفی مذهب بود. در سال 110 هجری قمری متولد شد. ابتدا راوی حدیث بود ولی بعد بر مذهب ابوحنیفه شد و پدرش هذیل والی اصفهان بود. زفر در شعبان سال 158 در سن 48 سالگی فوت کرد.

منـابـع

ابن خلکان- منظر الانسان- جلد 1- صفحه 498

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها