ثواب تلاوت سوره های قرآن

فارسی 3782 نمایش |

ثواب تلاوت سوره حمد
«حدثنی الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی عن أبیه قال قال أبو عبد الله ع اسم الله الأعظم مقطع فی أم الکتاب؛ حسن بن على بن ابى حمزه بطائنى از پدرش نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: اسم اعظم خداوندى در ام الکتاب (سوره حمد) است».

ثواب تلاوت سوره بقره و آل عمران
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ البقرة و آل عمران جاء یوم القیامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتین أو مثل الغیابتین؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره بقره و آل عمران را بخواند، این دو سوره در روز قیامت مانند دو قطعه ابر یا دو سایبان بر او سایه مى افکنند».

ثواب خواندن چهار آیه از اول سوره بقره، و آیة الکرسى و دو آیه بعد از آن، و سه آیه آخر همان سوره
«عن عمرو بن جمیع رفعه إلى علی بن الحسین ع قال قال رسول الله ص من قرأ أربع آیات من أول البقرة و آیة الکرسی و آیتین بعدها و ثلاث آیات من آخرها لم یر فی نفسه و ماله شیئا یکرهه و لا یقربه شیطان و لا ینسى القرآن؛ عمروبن جمیع بدون ذکر نام راویان پیش از خود از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسى که چهار آیه از اول سوره بقره، و آیة الکرسى را با دو آیه پس از آن، و سه آیه پایانى آن سوره را (با هم) تلاوت کند هیچ گزندى به جان و مال او نمى رسد، و شیطان به او نزدیک نمى شود، و قرآن را از یاد نمى برد».

ثواب تلاوت آیة الکرسى به هنگام خواب و بعد از هر نماز
«عن إبراهیم بن مهزم عن رجل سمع أبا الحسن الرضا ع یقول من قرأ آیة الکرسی عند منامه لم یخف الفالج إن شاء الله و من قرأها بعد کل صلاة لم یضره ذو حمة؛ ابراهیم بن مهزم از قول مردى روایت کرده است که امام رضا (ع) مى فرمود: کسى که به هنگام خواب، آیة الکرسى را بخواند، به خواست خدا به بیمارى فلج مبتلا نمى شود، و کسى که این سوره را در تعقیبات هر نماز بخواند، هیچ گزنده اى به او آسیب نمى رساند».

ثواب تلاوت سوره نساء در هر جمعه
«عن عمروبن زر بن حبیش عن أمیر المؤمنین ع قال من قرأ سورة النساء فی کل جمعة أومن من ضغطة القبر؛ زربن حبیش از امیر المؤمنین على (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از فشار قبر در امان خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره مائده
«عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة المائدة فی کل یوم خمیس لم یلتبس إیمانه بظلم و لم یشرک به أبدا؛ ابوالجارود از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که سوره مائده را در هر پنجشنبه تلاوت کند ایمانش به ظلم آلوده نمى گردد، و هرگز شرک نخواهد ورزید».

ثواب تلاوت سوره انعام
1- «عن أبی صالح عن ابن عباس قال من قرأ سورة الأنعام فی کل لیلة کان من الآمنین یوم القیامة و لم یر بعینه النار أبدا؛ ابوصالح از ابن عباس نقل کرده است که: اگر کسى سوره انعام را در هر شب تلاوت کند در روز قیامت از زمره کسانى باشد که در امانند، و هرگز آتش جهنم را به چشم نخواهد دید».
2- «و قال أبو عبد الله ع نزلت سورة الأنعام جملة واحدة شیعها سبعون ألف ملک حتى نزلت على محمد ص فعظموها و بجلوها فإن اسم الله فیها فی سبعین موضعا و لو علم الناس ما فیها ما ترکوها؛ و امام صادق (ع) مى فرمود: تمام سوره انعام در یک مرتبه نازل شد، و هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کردند تا آنکه بر محمد (ص) فرود آمد، پس آن را بزرگ و گرامى بدارید، چرا که اسم خداوند در هفتاد جاى این سوره آمده است، و اگر مردم مى دانستند که چه ها در آن نهفته شده است، هرگز (تلاوت) آن را ترک نخواهند کرد».

ثواب تلاوت سوره اعراف در هر ماه
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الأعراف فی کل شهر کان یوم القیامة من الذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون فإن قرأها فی کل جمعة کان ممن لا یحاسب یوم القیامة أما إن فیها محکما فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد یوم القیامة لمن قرأها؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره اعراف را در هر ماه تلاوت کند، در روز قیامت از جمله کسانى خواهد بود که خوفى بر ایشان نیست و محزون نخواهند بود، و اگر در هر جمعه آن را بخواند از کسانى خواهد بود که در روز قیامت بر آنان حسابى نیست، و همانا که در این سوره یکى از محکمات قرار دارد پس تلاوت آن را ترک مکنید، زیرا در روز قیامت براى هر کس که آن را تلاوت مى کند، شهادت خواهد داد».

ثواب تلاوت سوره انفال و سوره توبه
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الأنفال و سورة براءة فی کل شهر لم یدخله نفاق أبدا و کان من شیعة أمیر المؤمنین ع؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره انفال و سوره برائت را در هر ماه بخواند، هرگز در دل او نفاق راه نیابد و از شیعیان امیر المؤمنین (ع) بشمار آید».

ثواب تلاوت سوره یونس
«عن فضل [فضیل الغسان عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة یونس فی کل شهرین أو ثلاثة لم یخف علیه أن یکون من الجاهلین و کان یوم القیامة من المقربین؛ فضیل رسان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره یونس را در هر دو یا سه ماه تلاوت کند، بیم آن را نخواهد داشت که مبادا از گروه نادانان باشد، و در روز قیامت از مقربان درگاه ربوبى خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره هود
عن فروة بن الآجری عن أبی جعفر محمد بن علی ع قال من قرأ سورة هود فی کل جمعة بعثه الله عز و جل یوم القیامة فی زمرة النبیین و لم یعرف له خطیئة عملها یوم القیامة؛ فروه بن آجرى از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره هود را در هر جمعه بخواند، خداوند متعال در روز قیامت در گروه پیامبران محشورش مى کند، و در آن روز گناهى بر او دیده نخواهد شد (گناهان او آمرزیده شده است)».

ثواب تلاوت سوره یوسف
عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة یوسف ع فی کل یوم أو فی کل لیلة بعثه الله تعالى یوم القیامة و جماله مثل جمال یوسف ع و لا یصیبه فزع یوم القیامة و کان من خیار عباد الله الصالحین و قال إنها کانت فی التوراة مکتوبة؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره یوسف را در هر روز یا هر شب بخواند، خداوند متعال او را در روز قیامت به زیبائى حضرت یوسف (ع) بر مى انگیزد، و او را هراس روز قیامت بر نمى گیرد، و از جمله بندگان نیکوکار خدا خواهد بود. و نیز فرمود: این سوره در تورات هم آمده است».

ثواب تلاوت سوره رعد
عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع أنه قال من أکثر قراءة سورة الرعد لم یصبه الله بصاعقة أبدا و لو کان ناصبیا و إذا کان مؤمنا أدخل الجنة بلا حساب و یشفع فی جمیع من یعرفه من أهل بیته و إخوانه؛ حسین بن ابى العلاء از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره رعد را بسیار بخواند، خداوند هرگز او را به صاعقه هلاک نمى سازد هر چند که از دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت باشد، و اگر مؤمن باشد (به خدا و رسول و امامت اهل بیت ایمان داشته باشد) خداوند او را بدون حساب وارد بهشت مى کند، و شفاعت او درباره همه افراد خاندان و برادران (ایمانیش) پذیرفته مى شود».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 104-107

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان- صفحه 270-277

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد